Masz pytanie?

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Tekst...

... przez organy wymienione w art. 13 ust. 1, 2 i 3 pkt 1 podlegają... Art. 1. 2) Kodeks pracy określa prawa... umowy o pracę. Art. 30. § 1. Umowa o pracę...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.1998.021.0000094,ustawa-kodeks-pracy.html