Masz pytanie?

Art. 29. KP - Umowa o pracę - Kodeks pracy - arslege.pl

Art. 29 Kodeks pracy (KP) . § 1.... o którym mowa w art. 25 1 okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony § 4 pkt 1–3,...www.arslege.pl/umowa-o-prace/k10/a1185/

wypowiedzenie umowy o pracę - przepisy, sposoby...

Katalog sposobów rozstania się z pracownikiem z inicjatywy pracodawcy zawiera art. 30 par. 1 Kodeksu pracy.... stosunku pracy, wskazane powyżej w pkt 4 i...prawopracy.fr.pl/forum.php?wat=1044&rodzaj=artykuly

Likwidacja stanowiska pracy w małej firmie, a świadczenie...

Art. 1. [Zakres regulacji] Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i... o których mowa w § 3 pkt 1–4,... Art. 30. [Rozwiązanie umowy o pracę] § 1.www.porady.egospodarka.pl/Prawo-pracy/12495-Likwidacja-stanowiska-pracy-w-malej-firmie-a-swiadc...