Masz pytanie?

Art. 30 par.1 pkt. 2 Kodeksu Pracy - Zatrudnianie i...

Na świadectwie art.30 par 1 pkt 2 kp z dopiskiem przez pracodawcę. Czy pracownikowi przysługuje odprawa? Wszystkie przesłanki do odprawy są spełnione zatrud.pow...forum.infor.pl/topic/372878-art-30-par1-pkt-2-kodeksu-pracy/

Art. 52. kp - Rozdział II Umowa o pracę | Kodeks pracy w...

Art. 52. § 1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie: 1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych...prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-drugi-stosunek-pracy/rozdzial-ii-umowa-o-prace/art-52

Art. 300 K.P - Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19740141.pdf: Tekst ujednolicony: D19740141Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 74-07-05: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141/

Art 36 Kodeksu Pracy | Praca.fm

Kodeks Pracy art 36... W lutym tego roku na mocy ustawy dnia 25 czerwca 2015 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy dotycząca umów o pracę zawartych na...www.praca.fm/art-36-kodeksu-pracy/

Art 187 kodeksu pracy w praktyce - forum Prawo pracy i...

Temat: Art 187 kodeksu pracy w praktyce Andrzej Soliwoda: Pomimo, że nie ma podstaw prawnych, myślę, że będzie w porządku jak pracodawca poprosi pracownicę...www.goldenline.pl/grupy/Przedsiebiorcy_biznesmeni/prawo-pracy-i-ubezpieczen-spolecznych/art-187...

Przed 22 lutego nie rezygnuj z art. 33 kodeksu pracy!

Przed 22 lutego nie rezygnuj z art. 33 kodeksu pracy! Karol Sienkiewicz 18 stycznia 2016 106 komentarzyprawodlapracodawcy.pl/klauzula-o-mozliwosci-wypowiedzenia-umowy-na-czas-okreslony-a-nowelizacja...

art. 30 par. 1 pkt. 3 - Zatrudnianie i zwalnianie - Forum...

W świadectwie pracy nie wolno wpisywać art. 52 (robi się to w rozwiązaniu umowy o pracę, a nie w świadectwie) dlatego też jest art. 30 par. 1 punkt3 i on...forum.infor.pl/topic/62211-art-30-par-1-pkt-3/

Dyscyplinarne zwolnienie z pracy - Prawo w serwisie Money.pl

W myśl przepisu art. 52 par. 1 pkt 1 kp pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego...prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/dyscyplinarne;zwolnienie;z;pracy,28,0,229916....

Art 42 p 4 k.p. - Oddelegowanie do innego miejsca pracy...

Art 42 p 4 k.p. - Oddelegowanie do innego miejsca pracy - forum Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - dyskusja Pracownik dostał na piśmie, że na podstawie Art...www.goldenline.pl/grupy/Przedsiebiorcy_biznesmeni/prawo-pracy-i-ubezpieczen-spolecznych/art-42-...

Rozporządzenie Ministra Pracy i... - archiwum.ciop.pl

§ 1. 1. Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy, w szczególności dotyczące:archiwum.ciop.pl/8721.html