Masz pytanie?

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141

We would like to show you a description here but the site won’t allow us.isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141

https://sip.lex.pl/

We would like to show you a description here but the site won’t allow us.https://sip.lex.pl/

Okres wypowiedzenia umów na czas określony po …

Dzień dobry! Dla wyjaśnienia chciałem się upewnić czy jeśli jedna umowa na czas określony obowiązywała w dniu 22 lutego 2016r. i była po niej kolejna umowa na czas określony a łączny czas pracy z tych umów przekroczył 3 lata to obowiązuje 3 miesięczny okres wypowiedznia?https://prawodlapracodawcy.pl/okres-wypowiedzenia-umow-na-czas-okreslony-po-nowelizacji-kodeksu...

Świadectwo pracy - jak je czytać i co sprawdzić? - …

Zlikwidowano moje stanowisko pracy.Do konca września 2014r. jestem juz na wypowiedzeniu. W świadectwie pracy wpisano mi „wypowiedzenie pracodawcy art.30 par.1 pkt…weblog.infopraca.pl/2013/05/swiadectwo-pracy-jak-je-czytac-i-co-sprawdzic/

Nagana za niestawienie się w pracy | PoradaPrawna.pl

Na podstawie art. 108 par. 1 k.p. za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy pracodawca może stosować tak zwane kary porządkowe w formie upomnienia i nagany.https://www.poradaprawna.pl/porada/24294/nagana-za-niestawienie-sie-w-pracy

Solidarność Tesco

Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Tesco! NSZZ "Solidarność" otrzymuje pisemne Petycje dot. planowanych od 1 maja 2018 r. zmian w Dziale Zgodności.www.solidarnosc-tesco.pl/

Prawo pracy i prawo nieruchomości – Nowicki & …

Do dnia 2 czerwca 1996 r. porzucenie pracy przez pracownika stanowiło przyczynę wygaśnięcia stosunku pracy. Zgodnie z obowiązującym wówczas art. 64 § 2 kodeksu pracy, wygaśnięcie umowy wskutek porzucenia pracy pociągało za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiązały z rozwiązaniem umowy o pracę przez zakład pracy bez...https://lawsolutions.eu/porzucenie-pracy-jako-podstawa-rozwiazania-umowy-o-prace/

Zatrudnianie cudzoziemców po 1 stycznia 2018 - …

Zmiany w przepisach dotyczących zezwoleń na pracę sezonową i „nowe” oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi wciąż budzą wątpliwości.www.rp.pl/Kadry/312289937-Zatrudnianie-cudzoziemcow-po-1-stycznia-2018---odpowiedzi-na-pytania....

Równoważny system czasu pracy - kadrywpraktyce.pl

Wszystko o równoważnym systemie czasu pracy. Sposoby ustalania rozkładu czasu pracy, obliczanie nadgodzin itp.https://www.kadrywpraktyce.pl/rownowazny-system-czasu-pracy-przyklad-rozliczenia-czasu-pracy-z-...

PODSTAWOWE UPRAWNIENIA i ULGI dla …

Podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 13 kwietnia 2000 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji i kwot po waloryzacji oraz wysokości świadczeń z pomocy społecznej od dnia 1 czerwca 2000 r.idn.org.pl/sonnszz/uprawnienia.htm