Masz pytanie?

52 KP (art. 30 par. 1 pkt,3 KP) co oznacza...

Art. 52 K.p. dotyczy rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę z winy pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia.Art. 30 par. 1 pkt 3 K.p. dotyczy...forum.infor.pl/topic/62185-52-kp-art-30-par-1-pkt3-kp-co-oznacza/

Art. 300 K.P - Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19740141.pdf: Tekst ujednolicony: D19740141Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 74-07-05: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141/

Art. 30 par. 1 pkt 4 K.p. a zasiłek dla b... - ZUS i Płace...

Art. 30 par. 1 pkt 4 K.p. a zasiłek dla b... - napisał w ZUS i Płace: Pracodawca nie przedłużył mi umowy i w świadectwie pracy napisał " rozwiązanie umowy z...forum.infor.pl/topic/62411-art-30-par-1-pkt-4-kp-a-zasilek-dla-b/

Dyscyplinarne zwolnienie z pracy - Prawo w serwisie Money.pl

2016-07-21 · W myśl przepisu art. 52 par. 1 pkt 1 kp pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie...prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/dyscyplinarne;zwolnienie;z;pracy,28,0,229916....

Świadectwo pracy - jak je czytać i co sprawdzić? - weblog...

ważne pytanie, jeśli to możliwe to proszę o pilną odpowiedź: rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło wg art.30§1 pkt 2 Kp przez pracodawcę z przyczyn...weblog.infopraca.pl/2013/05/swiadectwo-pracy-jak-je-czytac-i-co-sprawdzic/

Orzecznictwo - Najnowsze orzeczenia

Czy na podstawie przepisów art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2015 r., …www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx?Izba=Pracy&Rok=2015

Slajd 1 - kariera.polsl.pl

Art. 30. 1. Wynagrodzenie nauczycieli, z zastrzeżeniem art. 32, składa się z: 1) wynagrodzenia zasadniczego; 2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego...www.kariera.polsl.pl/podyplomowe/materialy/Karta_Nauczyciela_cz.2.pptx

VII SA/Wa 1266/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-03

Dz.U. 2013 poz 267 art. 156 par. 1 pkt 2 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolityorzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A70A1A1B2D

Przesunięcie pracownika do innej pracy :: VORTAL BHP...

Zgodnie z art. 42 par. 4 k.p. pracodawca może w przypadkach uzasadnionych potrzebami zakładu pracy powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy niż …www.bhp.org.pl/Article778.html

Jak uniknąć błędu przy rozwiązywaniu umowy o pracę...

Pracodawca, chcąc doręczyć wypowiedzenie umowy p. Janowi, który przebywa w domu, postanowił zamiast wysyłać mu ten dokument za pośrednictwem poczty...www.centrumrekrutacyjne.pl/artykuly/porady-prawne-i-finansowe/jak-uniknac-bledu-przy-rozwiazywa...