Masz pytanie?

Czy art. 33 Kodeksu pracy może być podstawą rozwiązania...

PYTANIE: Czy art. 33 Kodeksu pracy może być podstawą rozwiązania stosunku pracy ? I czy zasadne jest powołanie się pracodawcy na ten artykuł przy...www.poradaprawna.pl/porada/17618/czy-art--33--kodeksu-pracy--moze-byc-podstawa-rozwiazania-stos...

Jak napisać świadectwo pracy?

Zobacz czym jest świadectwo pracy, jak je napisać, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się ze wzorem świadectwa pracy. Świadectwo pracywww.jaknapisac.com/jak-napisac-swiadectwo-pracy/

Co musi się znaleźć w świadectwie pracy? - Umowa o pracę...

Treść świadectwa pracy: Podstawowe dane, które muszą się znaleźć w świadectwie pracy są określone w art. 97 § 2 kodeksu pracy. Są to: okres pracy...www.infor.pl/prawo/praca/umowa-o-prace/686431,Co-musi-sie-znalezc-w-swiadectwie-pracy.html

Polskie Centrum Kadrowo Płacowe - Wiadomości, Urlopy...

Urlopy rodzicielskie „w pigułce”… Ustawodawca w dziale VIII kodeksu pracy zagwarantował rodzicom urlopy, które mogą poświęcić na sprawowanie opieki nad...www.pckp.pl/urlopy-rodzicielskie-w-swiadectwie-pracy,4,2918

Świadectwo pracy - Praca - oferty pracy, praca za granicą

Obowiązek wydania świadectwa pracy Zgodnie z art. 97.§1 kodeksu pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca obowiązany jest...gazetapraca.pl/gazetapraca/1,74817,5488572,Swiadectwo_pracy.html

Art. 300 K.P - Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19740141.pdf: Tekst ujednolicony: D19740141Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 74-07-05: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141

Art. 92. kp - Rozdział III Świadczenia przysługujące w...

Art. 92. § 1. Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek: 1) choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w...prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-trzeci-wynagrodzenie-za-prace-i-inne-swiadczenia/rozdzial-iii...

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U...

Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94: Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy.isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19980210094

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z …

Na podstawie art. 297 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: § 1. Przy ustalaniu wynagrodzenia: 1) za czas pozostawania bez pracy, przysługującego...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.1996.062.0000289,rozporzadzenie-ministra-pracy-i-polityki-socjalnej...

Prawo - orzeczenia, legislacja, prawo w praktyce – Prawnik...

Prawo na Prawnik.pl. Tematyczny serwis informacyjny dla prawników, radców prawnych, prokuratorów, sędziów, aplikantów i studentów prawa. Prawnik.pl to...www.prawnik.pl/prawo