Masz pytanie?

Świadectwo pracy

SPOSÓB WYPEŁNIANIA ŚWIADECTWA PRACY 1. Nr REGON-EKD - stanowi identyfikator pracodawcy nadany przez właściwy wojewódzki urząd statystyczny.www.praca.pl/pliki/wzory/02_swiadectwo_pracy.pdf

Czy art. 33 Kodeksu pracy może być podstawą...

PYTANIE: Czy art. 33 Kodeksu pracy może być podstawą rozwiązania stosunku pracy ? I czy zasadne jest powołanie się pracodawcy na ten artykuł przy...www.poradaprawna.pl/porada/17618/czy-art--33--kodeksu-pracy--moze-byc-podstawa-rozwiazania-stos...

Wzór świadectwa pracy - Biuro rachunkowe - księgowość...

ŚWIADECTWO PRACY. 1. Stwierdza się,... zgodnie z art. 92 § 11 Kodeksu pracy, przypadające w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.)...www.7plusplus.pl/formularze/swiadectwo_pracy.doc

NIP ŚWIADECTWO PRACY - Kancelaria Doradcy Podatkowego...

POUCZENIE Pracownik może, w ciągu 7 dni od daty otrzymania świadectwa pracy, wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie tego świadectwa.www.kdp-dabrowska.pl/pliki/swiadectwo-pracy.pdf

Co musi się znaleźć w świadectwie pracy? - Umowa o...

Treść świadectwa pracy: Podstawowe dane, które muszą się znaleźć w świadectwie pracy są określone w art. 97 § 2 kodeksu pracy. Są to: okres pracy...www.infor.pl/prawo/praca/umowa-o-prace/686431,Co-musi-sie-znalezc-w-swiadectwie-pracy.html

Kodeks pracy, art 84-127 - Headhunter Jobland.pl...

Kodeks pracy, art 84-127 <<< Poprzednia część Następna część >>> Rozdział II Ochrona wynagrodzenia za pracę Art. 84. [Zakaz zrzeczenia się prawa...www.jobland.pl/Kodeks-pracy_-art-84_127-a-21.html

Świadectwo pracy w praktyce - Aktualności - Czytaj...

Świadectwo pracy jest bardzo ważnym dokumentem, stanowi bowiem źródło informacji o pracowniku dla kolejnego pracodawcy, m.in. o posiadanym stażu pracy, rodzaju...www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/swiadectwo-pracy-w-praktyce

Świadectwo pracy

Obowiązek wydania świadectwa pracy Zgodnie z art. 97.§1 kodeksu pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca obowiązany jest...gazetapraca.pl/gazetapraca/1,74817,5488572,Swiadectwo_pracy.html

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24 poz...

Tekst ogłoszony: D19740141.pdf: Tekst ujednolicony: D19740141Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 74-07-05: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141

Wyszukiwanie - Internetowy System Aktów Prawnych

Proszę wybrać przynajmniej jedną z opcji a następnie kliknąć przycisk [ Szukaj ] Status aktu prawnego: obowiązujące wszystkie: Adres publikacyjny:isap.sejm.gov.pl/search.jsp