Masz pytanie?

Czy art. 33 Kodeksu pracy może być podstawą rozwiązania...

PYTANIE: Czy art. 33 Kodeksu pracy może być podstawą rozwiązania stosunku pracy ? I czy zasadne jest powołanie się pracodawcy na ten artykuł przy...www.poradaprawna.pl/porada/17618/czy-art--33--kodeksu-pracy--moze-byc-podstawa-rozwiazania-stos...

NIP ŚWIADECTWO PRACY - Kancelaria Doradcy Podatkowego

POUCZENIE Pracownik może, w ciągu 7 dni od daty otrzymania świadectwa pracy, wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie tego świadectwa.www.kdp-dabrowska.pl/pliki/swiadectwo-pracy.pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z …

Na podstawie art. 97 § 4 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: § 1. 1. W świadectwie pracy, oprócz informacji określonych w art. 97 § 2 Kodeksu pracy...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.1996.060.0000282,rozporzadzenie-ministra-pracy-i-polityki-socjalnej...

Co musi się znaleźć w świadectwie pracy? - Umowa o pracę...

Treść świadectwa pracy: Podstawowe dane, które muszą się znaleźć w świadectwie pracy są określone w art. 97 § 2 kodeksu pracy. Są to: okres pracy...www.infor.pl/prawo/praca/umowa-o-prace/686431,Co-musi-sie-znalezc-w-swiadectwie-pracy.html

Świadectwo pracy - Praca - oferty pracy, praca za granicą

Obowiązek wydania świadectwa pracy Zgodnie z art. 97.§1 kodeksu pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca obowiązany jest...gazetapraca.pl/gazetapraca/1,74817,5488572,Swiadectwo_pracy.html

Prawo pracy / Zmiany kodeksu pracy / Zmiany obowiązujące...

Nowe przepisy Kodeksu pracy nie definiują określenia „za zgodą pracodawcy”. Zatem, poprzez art. 300 k.p., w tej kwestii należy odwołać się do odpowiednich...www.mpips.gov.pl/prawo-pracy/zmiany-kodeksu-pracy/zmiany-obowiazujace-od-2010-r-/nowe-zasady-po...

Świadectwo pracy - Wzory pism

Pracownik ma prawo do: 1/ wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy (w ciągu 7 dni od jego otrzymania)...nawzor.pl/swiadectwo-pracy/

Art. 300 K.P - Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19740141.pdf: Tekst ujednolicony: D19740141Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 74-07-05: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141

zielonalinia.gov.pl

liczba dni zwolnienia wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy) 6 został zastosowany skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę nazielonalinia.gov.pl/upload/pliki/%C5%9Awiadectwo%20pracy_wz%C3%B3r.pdf

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94: Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy.isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19980210094