Masz pytanie?

Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy (art. 92...

Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy (art. 92) Pracownik otrzymuje wynagrodzenie za czas świadczonej przez siebie na rzecz pracodawcy pracy.kadry.infor.pl/kodeks-pracy/wynagrodzenia-i-inne-swiadczenia/684116,Wynagrodzenie-za-czas-niezd...

Świadectwo pracy - jak je czytać i co sprawdzić? - …

Otrzymałeś świadectwo pracy po zakończeniu współpracy z pracodawcą?... Niezdolność do pracy (art. 92 Kodeksu pracy) – dotyczy sytuacji choroby pracownika.weblog.infopraca.pl/2013/05/swiadectwo-pracy-jak-je-czytac-i-co-sprawdzic/

Świadectwo pracy a dni niezdolności do pracy

Świadectwo pracy a... „Otrzymywała wynagrodzenie przewidziane w art. 92 Kodeksu pracy... w dużym stopniu wyjaśniła mój problem związany z pracą...https://www.prawo-pracy.pl/swiadectwo_pracy_a_dni_niezdolnosci_do_pracy-p-413.html

Art. 92. kp - Rozdział III Świadczenia przysługujące w...

Art. 92. § 1. Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek: 1) choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80 %...https://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-trzeci-wynagrodzenie-za-prace-i-inne-swiadczenia/rozd...

Jak prawidłowo w świadectwie pracy podać informację …

Czy w pkt 4 ppkt 4 świadectwa pracy: "był niezdolny do pracy przez okres", należy wpisać 0 dni czy 33 dni pobierania zasiłku chorobowego?... (art. 92 k.p.)....https://www.kadry.abc.com.pl/narzedzia-i-materialy/pytania-i-odpowiedzi/jak-prawidlowo-w-swiade...

Art. 97. KP - świadectwo pracy - Kodeks pracy - arslege.pl

Art. 97 Kodeks pracy (KP) . § 1. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w...https://www.arslege.pl/swiadectwo-pracy/k10/a1281/

Odprawa emerytalno-rentowa art. 92(1) - …

Odprawa emerytalno-rentowa art. 92(1)... Art. 92 1 Kodeksu pracy. Przydatne formularze online KWDZ Kalkulacja wysokości diety z podróży zagranicznej.kadry.infor.pl/kodeks-pracy/wynagrodzenia-i-inne-swiadczenia/684115,Odprawa-emerytalnorentowa-a...

art 92 par 1 kp - ZUS i Płace - Forum dla księgowych i...

Strona 1 z 2 - art 92 par 1 kp... które jest aktem wykonawczym do art. 97 § 4 Kodeksu pracy. Wzór świadectwa pracy stanowi załącznik do tego rozporządzenia,...https://forum.infor.pl/topic/62100-art-92-par-1-kp/

Art. 97. kp - Rozdział I Obowiązki pracodawcy | Kodeks...

Art. 97. § 1. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy.https://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-czwarty-obowiazki-pracodawcy-i-pracownika/rozdzial-i-...

Nieobecność z powodu choroby w świadectwie pracy - …

W ust. 6 pkt 8 świadectwa pracy „był niezdolny do pracy przez okres…. dni” informujemy o ilości dni za które pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy w roku w którym ustał stosunek pracy.e-prawapracownika.pl/3168/nieobecnosc-z-powodu-choroby-w-swiadectwie-pracy/