Masz pytanie?

Kodeks cywilny

Kodeks pracy Artykuły 1-100 Artykuły 101-200 Artykuły 201-300 Artykuły 301-400 Artykuły 401-500 Artykuły 501-600 Artykuły 601-700 Artykuły 701-800www.kodeks-cywilny.pl/

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu według Kodeksu cywilnego...

Uwagi wprowadzające Należy wstępnie wskazać, iż problem wypowiedzenia najmu lokalu został określony przepisem art. 688 i art. 673 w zw. z art. 680 Kodeksu...lexplay.pl/artykul/Prawo-Umow/Wypowiedzenie-umowy-najmu-lokalu-wedlug-Kodeksu-cywilnego-z-prakt...

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY - Tekst...

KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA. Tytuł I. PRZEPISY WSTĘPNE. Art. 1. [Zakres regulacji] Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami...www.infor.pl/akt-prawny/DZU.1964.016.0000093,ustawa-kodeks-cywilny.html

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów...

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Dz.U.2001.71.733www.realexperts.pl/prawo/akt/id/863/t/ustawa_z_dnia_21_czerwca_2001_r__o_ochronie_praw_lokatoro...

Wiadomości - Prawo

Biorąc pod uwagę obecny stan prawny możemy wyróżnić dwa rodzaje najmu lokali mieszkalnych: najem na czas oznaczony i nie oznaczony. W naszym przypadku …otodom.pl/wiadomosci/prawo/jak-wypowiedziec-umowe-najmu-zawarta-na-czas-oznaczony-id1140.html

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO – PORADY PRAWNE - …

Księga druga. Postępowanie nieprocesowe Tytuł I. Przepisy ogólne Art. 506 [Wszczęcie] Sąd wszczyna postępowanie nieprocesowe na wniosek; w wypadkach wskazanych...www.prawnik24.pl/kodeks_postepowania_cywilnego/prawnik_kodeks_postepowania_cywilnego_3.htm

Kodeks postępowania cywilnego - arslege.pl

Dz.U.2014.0.101 t.j. , Księga druga. Postępowanie nieprocesowe, Kodeks postępowania cywilnego, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/kodeks-postepowania-cywilnego/k14/s674/

Kodeks Postępowania Karnego - stan prawny na 16.09.2015

Kodeks postępowania karnego - Właściwość i skład sądu. Wyłączenie sędziego. STRONY. Oskarżyciel publiczny. Pokrzywdzony. Oskarżyciel posiłkowy.karne.pl/kpk.html

Art. 673. kc - Rozdział I Przepisy ogólne | Kodeks cywilny...

Art. 673. § 1. Jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a w...prawo.money.pl/kodeks/cywilny/dzial-i-najem/rozdzial-i-przepisy-ogolne/art-673

POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE - KPC - prawo.legeo.pl

Kodeks postępowania cywilnego. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 01.01.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2014 poz. 101 z dnia 17.11.1964.prawo.legeo.pl/prawo/kodeks-postepowania-cywilnego-z-dnia-17-listopada-1964-r/czesc-pierwsza_po...