Masz pytanie?

Art. 6 K.C - Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19640093.pdf: Tekst ujednolicony: D19640093Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 64-05-18: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093

Art. 233 § 1 K.P.C - Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19640296.pdf: Tekst ujednolicony: D19640296Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 64-12-01: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296

KC - Kodeks cywilny - 2016 - Tekst jednolity - Legeo

Kodeks cywilny. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 06.09.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2016 poz. 380 z dnia 23.04.1964.prawo.legeo.pl/prawo/kodeks-cywilny/

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY - Tekst...

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.1964.016.0000093,ustawa-kodeks-cywilny.html

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Zmiany Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego, które weszły w życie 8.9.2016 r. to najobszerniejsza od kilku lat nowelizacja procedury cywilnej.https://legalis.pl/

Umowa najmu mieszkania - rotundabielsko.com

Umowa najmu jest regulowana przez przepisy Kodeksu cywilnego art. 659-692 jak i Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie...rotundabielsko.com/wiadomosci/umowa_najmu_mieszkania.html

UmowaNajmu.com: DARMOWE wzory umów najmu

UmowaNajmu.com: DARMOWE wzory umów najmu - umowa najmu mieszkania - umowa najmu domu - umowa najmu lokalu użytkowego - najem - wynajem - protokół zdawczo …www.umowanajmu.com/

Art. 673. kc - Rozdział I Przepisy ogólne | Kodeks cywilny...

Art. 673. § 1. Jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a w...prawo.money.pl/kodeks/cywilny/dzial-i-najem/rozdzial-i-przepisy-ogolne/art-673

KPC - Kodeks postępowania cywilnego - 2017 - Tekst...

Kodeks postępowania cywilnego. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 10.01.2017. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2016 poz. 1822 z dnia 17.11.1964.prawo.legeo.pl/prawo/kodeks-postepowania-cywilnego-z-dnia-17-listopada-1964-r/

Art. 673. KC - Terminy i sposób wypowiedzenia najmu...

Art. 673 Kodeks cywilny (KC) . § 1. Jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem...www.arslege.pl/terminy-i-sposob-wypowiedzenia-najmu/k9/a5678/