Masz pytanie?

Art. 6 K.C - Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19640093.pdf: Tekst ujednolicony: D19640093Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 64-05-18: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093

Art. 233 § 1 K.P.C - Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19640296.pdf: Tekst ujednolicony: D19640296Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 64-12-01: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296

Umowa najmu lokalu użytkowego - co warto wiedzieć?

Jak zabezpieczyć interesy wynajmującego? Na co powinien zwrócić najemca podpisując umowę najmu lokalu użytkowego? Blog prawnika specjalisty od najmu.umowanajmu.info/umowa-najmu-lokalu-uzytkowego/

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów...

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Dz.U.2001.71.733www.realexperts.pl/prawo/akt/id/863/t/ustawa_z_dnia_21_czerwca_2001_r__o_ochronie_praw_lokatoro...

Dziedziczenie po bezdzietnym rodzeństwie - Serwis porad...

Dziedziczenie po bezdzietnym rodzeństwie . Witam, zmarł mój brat. Nie sporządził testamentu. Był on bezdzietnym kawalerem. Nasi rodzice nie żyją od wielu lat...prawo-porady.pl/artykuly,dziedziczenie-po-bezdzietnym-rodzenstwie,673.html

Najem lokalu na czas oznaczony. Jak z wypowiedzeniem?

Możliwość wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego zawartego na czas oznaczony jest znacznie ograniczona przez przepisy Kodeksu cywilnego.prawo.money.pl/porady-prawne/porady/prawo-mieszkaniowe/artykul/najem-lokalu-na-czas-oznaczony-j...

Sieć lokali - MacJack - Sieć restauracji w całej Polsce

Sieć restauracji w całej Polsce. Kebab, Pizza, Chicken King, Lody Marsjano i dużo innych pysznych potraw.www.macjack.pl/siec-lokali/

Umowa najmu okazjonalnego z załącznikami - wzór

Zasadniczo jest swoboda zawierania umów i art.673 §3 k.c. Dodatkowo, w przypadku umowy najmu okazjonalnego (forma pisemna pod rygorem nieważności plus …www.zarzadca.pl/prawo/orzecznictwo-sadowe/2584-umowa-najmu-okazjonalnego-z-zalacznikami-wzor

Ustawa o Instytutach Badawczych - rgib.org.pl

Art. 1. 1. Instytutem badawczym w rozumieniu ustawy jest państwowa jednostka organizacyjna, wyodrębniona pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno...www.rgib.org.pl/index.php?option=com_content&id=136&Itemid=37

Cennik Systemy Wolf - Pełne korzyści

Ceny zamieszczone w cenniku Systemy Wolf – Pełne korzyści edycja- maj 2016 nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego lub innychwww.wolf-polska.pl/fileadmin/content/PL/Cennik_SYSTEMY_WOLF_czerwiec_2016.pdf