Masz pytanie?

Kontenery biurowe, socjalne, mieszkalne - Wynajem...

Firma COMBROS ORZECHOWSCY Sp. J. oferuje na wynajem i sprzedaż nowe oraz używane kontenery biurowe, magazynowe, sanitarne, socjalne, szatniowe, stróżówki,www.wynajmijkontener.pl/

Kontenery nowe - Sprzedaż | "COMBROS" …

Nowe kontenery biurowe ze względu na swoją funkcjonalność oraz estetyczne wykończenie doskonale nadają się do wykorzystania jako powierzchnie biurowe, usługowo-handlowe, szatniowe a nawet mieszkalne. Modułowa budowa kontenera pozwala na etapie montażu dostosować jego układ do indywidualnych potrzeb klienta, …www.wynajmijkontener.pl/sprzedaz/kontenery-nowe.php

W ŚWIETLE PRAWA BUDOWLANEGO - pg.gda.pl

2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym 2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym ---naleŜy przez to rozumieć - budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej,www.pg.gda.pl/~krogu/Podstawowe_definicje_z_zakresu_budownictwa-11-12.pdf

Obiekty i roboty, na które nie jest wymagane pozwolenie...

Informacje zawarte poniżej zaczną obowiązywać 28.06.2015 r. Pozwolenia na budowę ani zgłoszenia nie wymaga budowa: 1) wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna …oprawiebudowlanym.pl/2015/05/obiekty-i-roboty-na-ktore-nie-jest.html

Prawo Budowlane - AKTUALNE - Prawo Budowlane

Wersja obowiązująca od 6 lipca 2017 r. Prawo budowlane . Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Ustawa – Prawo budowlane, zwana dalej „ustawą”, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.prawo-budowlane.edu.pl/prawo-budowlane/prawo-budowlane-aktualne/

form.stat.gov.pl

Wykaz jednostek miar Usługi Prodpol2009 Prodpol2009 Części i akcesoria do maszyn i urządzeń używanych wyłącznie lub głównie do: a) produkcji: kryształów półprzewodnikowych lub płytek półprzewodnikowych, urządzeń półprzewodnikowych, elektronicznych układów scalonych lub płaskich wyświetlaczy panelowych, b) …form.stat.gov.pl/formularze/form_prodpol_2010/roczne/Nomenklatura_PRODPOL_do_badania_wyrobow_pr...