Masz pytanie?

Śpiew w liturgii - Eucharystia - Adonai.pl

Eucharystia, dar największy... Przez wieki śpiew był ozdobnikiem liturgii. Gdy język łaciński był niezrozumiały dla ludzi, lud modlił się, nierzadko...adonai.pl/sakramenty/eucharystia/?id=61