Masz pytanie?

Bema pamięci żałobny rapsod - opracowanie

Bema pamięci żałobny rapsod - wiadomości wstępne Geneza Utwór ten poświęcony jest pamięci Józefa Bema, bohatera powstania listopadowego (1830/1831).norwid.klp.pl/ser-115.html

Poezja Norwida - Bema pamięci żałobny rapsod

Typ liryki. Ze względu na sposób wypowiedzi podmiotu, utwór Norwida nie jest jednolity. Wiersz rozpoczyna bezpośredni zwrot: „Czemu, Cieniu, odjeżdżasz” (ty...www.polskina5.pl/bema_pamieci_zalobny_rapsod

Bema pamięci żałobny rapsod - analiza i interpretacja

Komentarze artykuł / utwór: Bema pamięci żałobny rapsod - analiza i interpretacja. Tak szczerze to te wszystkie wiersze są do kitu . Do czego mi się to kiedyś...norwid.klp.pl/a-5842.html

Romantyzm / Cyprian Kamil Norwid - wiersze

Analiza i interpretacja wiersz C.K. Norwida - Bema pamięci żałobny rapsod Interpretacja Bohaterem utworu jest generał Józef Bem – patriota polski.romantyzm.klp.pl/ser-670.html

Moja piosnka II - interpretacja, analiza wiersza - Cyprian...

Tęsknota za Polską. Wiersz „Moja piosnka II” to utwór, w którym Norwid wyraża swoją ogromną tęsknotę za utraconą ojczyzną. Słowa o tęsknocie zostają...eszkola.pl/jezyk-polski/moja-piosnka-ii-1251.html

Marionetki - interpretacja, analiza wiersza - Cyprian...

Analiza. Jest to utwór sześciostrofowy. Każda ze strof zawiera cztery wersy. Pierwszy i trzeci wers każdej strofy ma jedenaście zgłosek, natomiast drugi i...eszkola.pl/jezyk-polski/marionetki-1250.html

Moja piosnka II - interpretacja i analiza

Wspomniana wcześniej lekkość odnosi się jedynie do formy, ale już nie do treści utworu. „Moja piosnka II” jest bowiem osobliwą modlitwą poety do Boga.romantyzm.ostatnidzwonek.pl/a-1935.html

Poezja Norwida - Fortepian Szopena

Typ liryki. Wiersz jest przykładem liryki inwokacyjnej, w której oprócz konkretnego „ja” lirycznego mamy także „ty” liryczne”. Podmiot liryczny...www.polskina5.pl/fortepian_szopena

Cyprian Kamil Norwid - najważniejsze dzieła

Bema pamięci żałobny rapsod (1851), [Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie] (styczeń 1856), [Klaskaniem mając obrzękłe prawice] (1858), Do obywatela Johna Brown...www.edulandia.pl/lektury/1,89475,5102595,Cyprian_Kamil_Norwid___najwazniejsze_dziela.html

Wisława Szymborska ”Buffo” analiza wiersza

Fraszki igraszki V „Fraszki igraszki” Witolda Oleszkiewicza są V zbiorem autora. Tak jak w poprzednich częściach i tym razem zachowana została spójność w...www.wiedza24h.pl/artykul/1321/wislawa_szymborska_buffo_analiza_wiersza.html