Masz pytanie?

Fundacja DKMS

Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od Dawcy niespokrewnionego.https://www.dkms.pl/pl

Futoma.info

Poważną chorobą jaką jest białaczka mielomonocytowa, z której wyzdrowienie umożliwi dawca komórek krwiotwórczych, dotknięty został współorganizator Dni...www.futoma.info/

Centralny Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców...

Ośrodki Dawców Szpiku. Lista ośrodków dawców szpiku, które uzyskały pozwolenie Ministra Zdrowia na czynności polegające na pozyskiwaniu potencjalnych dawców...www.szpik.info/index.php?option=com_content&task=view&id=132&Itemid=98

Badania krwi i analiza wyników - vitanatural.pl

Badania krwi i analiza wyników. Mikroskopowa analiza żywej kropli krwi jako metoda oceny stanu homeostazy organizmu. Poziom cholesterolu, cholesterol dobry i zły...www.vitanatural.pl/badania-krwi-i-analiza-wynikow

Szpik kostny i krew - białaczka, przeszczep szpiku, dawcy...

Możesz pomóc sfinansować badania dawców szpiku przekaż 1% podatku wypełnij pit-online i przekaż 1% podatku KRS: 0000151978. nr konta: 47 1240 1109 1111 0000...www.leukemia.pl/polski/poradnik-pacjenta/szpik-i-krew.html

Polekowe powikłania hematologiczne • Postępy Nauk...

1. Leki wywołujące toksyczne uszkodzenie szpiku mmCytostatyki stosowane w chorobach nowotworowych. mmŚrodki alkilujące (busulfan, melfalan, cyklofosfamid)www.czytelniamedyczna.pl/2847,polekowe-powiklania-hematologiczne.html

Omówienie wyników badań laboratoryjnych | Zdrowie i medycyna

Wyniki badań - normy laboratoryjne z omówieniem. Badanie krwi i moczu.zdrowie.flink.pl/wyniki_badan.php

Labtest - NT-proBNP - labtestsonline.pl

W jakich przypadkach badanie jest wykonywane? W jakich przypadkach badanie jest zlecane? Co oznacza wynik? Co jeszcze należy wiedzieć? W jakich przypadkach …www.labtestsonline.pl/tests/NT_proBNP.html?tab=3

Leczenie raka jelita grubego - Pokonać raka - Przychodnia...

69: minimnimo 89.65.254.105 2015-01-29 15:20:49 Tutaj wypunktowane są wszystkie objawy nowotworu jelita grubego z podziałem na wczesne, średnie i późne: nowotwor...www.przychodnia.pl/rbt/index41.php3?d=6&t=41&p1=3