Masz pytanie?

Pieśń Legionów Polskich we Włoszech - analiza i...

Pieśń Legionów Polskich we Włoszech to pieśń walczącego narodu. Poświęcona organizatorowi i dowódcy legionów – Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu wyrażała...oswiecenie.klp.pl/a-7615.html

Sztuka renesansu - wiadomości wstępne - Renesans

Sztuka renesansu jest bardzo różnorodna i złożona. Można w niej jednak wskazać pewne elementy wspólne i typowe. Do najważniejszych nowości, jakie wprowadził...renesans.klp.pl/a-7439.html

Jan Kochanowski - charakterystyka twórczości

Jan Kochanowski - charakterystyka twórczości, Jan Kochanowski - życie i twórczość, opracowania Fraszek, Trenów, Pieśni ściągi do matury, materiały...kochanowski.klp.pl/a-7373.html

:: LO w Bartoszycach Liceum Ogólnokształcące im. S...

Liceum Ogólnokształcące w Bartoszycach im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach. Oficjalna strona LO w Bartoszycach. Bartoszycki ogólniak. Interesujące wydarzenia.lo.bartoszyce.info/

Symbolizm w „Ludziach bezdomnych” - strona 2

Symbolizm w „Ludziach bezdomnych” - strona 2,... Symbolem jest również tytuł (Patrz: INTERPRETACJA TYTUŁOWEJ BEZDOMNOŚCI), jak i zakończenie utworu.lb.ostatnidzwonek.pl/a-351-2.html

„Zemsta” Aleksandra Fredry - szczegółowe streszczenie

Wacław Wacław duma nad naturą ciągle zmiennych kobiet: „Przed godziną z trwogi mdleje, Za godzinę – wzorem męstwa;” a jednocześnie wspaniałych...ze.ostatnidzwonek.pl/a-587-5.html

Problematyka „Króla Edypa” Sofoklesa - Król Edyp

Problematyka „Króla Edypa” Sofoklesa , opracowanie i streszczenie... Król Edyp jest opowieścią o: · Niezawinionym cierpieniu człowieka, · Niemożności...ke.ostatnidzwonek.pl/a-781.html

Narracja „Ferdydurke”

Narracja „Ferdydurke” , Ferdydurke, Witold Gombrowicz - streszczenie i opracowanie lekturyfe.ostatnidzwonek.pl/a-711.html

Przesłanie Pana Cogito - analiza i interpretacja

Przesłanie Pana Cogito - analiza i interpretacja, Zbigniew Herbert - biografia, analizy i interpretacje wierszy ściągi do matury, materiały pomocnicze do...herbert.klp.pl/a-6109-2.html

Analiza i interpretacja wiersza Koniec wieku XIX

Komentarze artykuł / utwór: Analiza i interpretacja wiersza Koniec wieku XIX. Koniec wieku XIX - analiza i interpretacja - Rafał (rafal_p17 {at} op.pl)mloda-polska.klp.pl/a-6321.html