Masz pytanie?

Rozdział II - Ochrona wynagrodzenia za pracę - Kodeks pracy

§ 1. Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. § 2. Wynagrodzenie za pracę płatne raz w...www.prawo.egospodarka.pl/kodeksy/kodeks-pracy/28-rozdzial-ii-ochrona-wynagrodzenia-za-prace.htm...