Masz pytanie?

Bilans Banku - Bank Spółdzielczy w Sztumie

BILANS BANKU ZA 2016 ROK. Bilans w wersji papierowej dostępny jest również w każdej placówce Banku.www.bssztum.pl/bilans-banku.html

Bilans z wykonania budżetu państwa i jednostek …

Bilans z wykonania budżetu jest sprawozdaniem finansowym sporządzanym na dzień bilansowy przez ten organ, który odpowiada za wykonanie budżetu.ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/rachunkowosc-budzetowa/74208,Bilans-z-wykonania-budzetu-panstw...

Bilans do KRS tylko w formie elektronicznej - od 15 …

Od 15 marca 2018 r. bilans i rachunek zysków i strat trzeba będzie przekazać do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) wyłącznie elektronicznie. Wyjątkowo jeszcze za 2017 r. będzie można wysłać ich skany.ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/sprawozdawczosc/773829,Bilans-do-KRS-tylko-w-formie-elektronic...

MKS LUBUSZANIN TRZCIANKA:::...

Klub MKS SAPA Lubuszanin Trzcianka dziękuje sponsorom za aktywne wspieranie działalności Klubu. SAPA ALUMINIUM TRZCIANKA URZĄD MIEJSKI TRZCIANKIlubuszanin.futbolowo.pl/

Status prawny instytucji kultury - Temat dnia - Infor.pl

W zakresie działania gminy mieszczą się wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, które to zadania - zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990...samorzad.infor.pl/temat_dnia/409722,Status-prawny-instytucji-kultury.html

Egzamin gimnazjalny 2017/2018–2019/2020 - Reforma …

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I...samorzad.infor.pl/sektor/zadania/reforma-oswiaty/751444,Egzamin-gimnazjalny-2017201820192020.ht...

INFOR.PL – portal nowoczesnych księgowych, …

INFOR.pl to największy polski portal dla księgowych - Aktualne akty prawne - porady ekspertów - interpretacje - narzędzia. Najdokładniejsze kalkulatory, wskaźniki i stawki, druki i wzory- informacje prawne i podatkowe.www.infor.pl/biura-rachunkowe/