Masz pytanie?

101 Przodownicy żałośni, jak Lis, Żakowski, Michnik i inni...

Tak, tak moi Państwo… Stało się to, co się stało i to co pewno stać się miało i musiało… Każdy pokazał swoje prawdziwe wnętrze i będzie mu to...https://skribh.wordpress.com/2015/05/25/101-przodownicy-zalosni-jak-lis-zakowski-michnik-i-inni...