Masz pytanie?

Bogurodzica - archaizmy w utworze

Definicja słownikowa podaje, iż archaizm to „wyraz, forma wyrazu, konstrukcja składniowa, które wyszły z użycia”. Tekst „Bogurodzicy” – polskiej pieśneszkola.pl/jezyk-polski/archaizmy-w-bogurodzicy-356.html

Parafia pw. Bogurodzicy Maryi na Jelonkach Północnych

Informacje podstawowe. Adres: ul. Powstańców Śląskich 67a, 01-355 Warszawa; Informacje o położeniu: dekanat: jelonkowski kościół parafialny dzielnica: Bemowokoscioly.warszawa.pl/031_bogurodzicy/031_glowna.html

Cerkiew prawosławna pw. Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy...

Informacje lokalne i samorządowe, wizytówka miasta jego historia i zabytki, kultura i gospodarka.www.olesnica.pl/historia/zabytki/cerkiew-prawoslawna-pw-zasniecia-najswietszej-bogurodzicy

Modlitwa dziękczynna Akatystu - Modlitwy - Adonai.pl

Przyjmij, o Potężna, Najczyszystsza Pani i Królowo nasza, Boża Rodzicielko, te pochwalne hymny, które Tobie jedynej z wdzięcznością śpiewamy, my słudzy Twoi...adonai.pl/modlitwy/?id=137

Diecezja Wrocławsko - Szczecińska

Liturgia- niedziela godz. 8:00 i 10:30, święta godz. 10:00, dni powszednie godz. 9:00 Nabożeństwo wieczorne- poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, niedziela...diecezjawroclawsko-szczecinska.pl/parafie.php?id=37

Wpisz do tabeli przykłady archaizmów z "Bogurodzicy...

Archaizmy leksykalne: Bogurodzica – matka Boga dziela – dla bożycze – synu Boga zbożny – bogaty sławiena – wsławiona zwolena – wybrana jąż...zadane.pl/zadanie/4542662

dzwonie Maryi Bogurodzicy i sanktuarium Matki Bożej...

Tysiące osób uzależnionych, ich rodzin i bliskich uczestniczy w 23. Ogólnopolskich Spotkaniach Trzeźwościowych w Licheniu Starym. Tegoroczne zjazd odbywa się...www.lichen.pl/pl

Różne oblicza Maryi w „Bogurodzicy” i „Lamencie...

Zarówno "Bogurodzica", jak i "Lament świętokrzyski" prezentują nam niezwykle przejmujący obraz Matki Boskiej,www.bryk.pl/wypracowania/j%C4%99zyk_polski/sredniowiecze/2274-r%C3%B3%C5%BCne_oblicza_maryi_w_b...

Przedszkolaki w cerkwi Narodzenia Bogurodzicy...

7 kwietnia, w dzień święta Zwiastowania Bogurodzicy, przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola Nr 1 im.św.Młodzieńca Gabriela w Bielsku Podlaskim,czynnie...prawoslawneprzedszkole.pl/index.php/przedszkolaki-w-cerkwi/

Dom Jana Długosza - Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

Oficjalna strona Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu, serdecznie zapraszamy!... Kamienna tablica fundacyjna umieszczona na południowej ścianie Domu Długosza.www.domdlugosza.sandomierz.org/