Masz pytanie?

Złamanie szyjki kości udowej - eChirurgia.pl

Złamanie szyjki kości udowej to jedno z najczęstszych złamań, jakie dotykają dorosłych i starszych osób. Kto jest szczególnie narażony na złamanie szyjki...https://www.echirurgia.pl/chirurgia_ortopedyczna/zlamanie_szyjki_kosci_udowej.htm

Anatomia stawu kolanowego - SIS Rehabilitacja …

Anatomia stawu kolanowego. Staw kolanowy jest złożonym, zawiasowo-obrotowym stawem, utworzonym z trzech kości (kość udowa, kość piszczelowa i rzepka). Głównrehabilitacjasportowa.com/anatomia-stawu-kolanowego-2/

Staw biodrowy - choroby, bóle stawu i budowa - …

"Bóle w stawach biodrowych zmniejszyły się - nie ustały całkowicie ze względu na wysoki poziom degeneracji stawu biodrowego, natomiast bóle stawów...https://www.hyalutidin.pl/staw-biodrowy

Dysplazja stawów biodrowych - lancet.pl

Dysplazja stawów biodrowych. Budowa stawu biodrowego: Staw biodrowy zbudowany jest z panewki, która obejmuje głowę kości udowej. Dodatkową stabilizację...www.lancet.pl/dysplazja.html

Kości podudzia - anatomia24.pl

Kości podudzia składają się z dwóch kości długich: kości piszczelowej i strzałkowej połączone swymi obu końcami. Przestrzeń pomiędzy kośćmi wypełnia...www.anatomia24.pl/kosci-podudzia.htm

Koksartroza - zwyrodnienie biodra (choroba …

Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych - koksartroza . W początkowej fazie choroba nie daje o sobie znać. Chrząstka szklista pokrywająca i wyściełająca...https://www.hyalutidin.pl/koksartroza-zwyrodnienienie-stawu-biodrowego

Biodro – przyczyny najczęstszych dolegliwości • Nowa...

Staw biodrowy jest jednym z największych stawów organizmu człowieka. Ten wieloosiowy staw jest stawem kulistym. Główkę stawową tworzy głowa kości udowej...www.czytelniamedyczna.pl/1326,biodro-przyczyny-najczestszych-dolegliwosci.html

Osteoporoza - objawy, leczenie, leki, dieta

Powoduje zmiany struktury fizycznej kości i zmniejszenie ich masy. Rezultatem jest osłabienie i dysfunkcje układu kostnego, w konsekwencji prowadzące do groźnych...www.choroby.senior.pl/osteoporoza

Złamania bliższej nasady kości piszczelowej • Postpy …

Wewnątrzstawowe złamania bliższej nasady kości piszczelowej powstają w wyniku zarówno urazów pośrednich jak i bezpośrednich. Urazy pośrednie są głównie...www.czytelniamedyczna.pl/2745,zlamania-blizszej-nasady-kosci-piszczelowej.html

Lateralizacja rzepki a boczne przyparcie rzepki...

Bar­dzo czę­sto pacjenci zadają takie pyta­nie czy late­ra­li­za­cja jest tym samym scho­rze­niem co boczne przy­par­cie rzepki. Otóż odpo­wiedź...www.fizjoinformator.pl/lateralizacja-rzepki-a-boczne-przyparcie-rzepki/