Masz pytanie?

Hasła pozytywistyczne w Lalce - praca u podstaw i praca...

Autor „Lalki” – Bolesław Prus – był zarazem jednym z najważniejszych ideologów polskiego pozytywizmu. Po ukończeniu Warszawskiej Szkoły Głównej poświęeszkola.pl/jezyk-polski/hasla-pozytywistyczne-w-lalce-1443.html

Powieść polifoniczna - definicja, cechy, przykłady

Powieść polifoniczna – geneza. Terminem „powieść polifoniczna” jako pierwszy posłużył się Michaił Bachtin – wybitny rosyjski teoretyk i badacz...eszkola.pl/jezyk-polski/powiesc-polifoniczna-1721.html

Bohater literacki romantyzmu i pozytywizmu w ocenie...

Tomasz Judym jako postać tragiczna - plan wypracowania Wstęp „Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego jako powieść o losach tytułowego bohatera, człowieka...www.sciaga.pl/tekst/3670-4-bohater_literacki_romantyzmu_i_pozytywizmu_w_ocenie_twojego_pokoleni...

Granica - opracowanie

Granica - opracowanie Czas i miejsce akcji w „Granicy” Akcja powieści Zofii Nałkowskiej obejmuje kilka lat z życia głównego bohatera. Rozpoczyna się w...granica.klp.pl/ser-84.html

Lalka - bohaterowie

Lalka - bohaterowie, opracowanie i streszczenie... Stanisław Wokulski - charakterystyka Czterdziestosześcioletni bohater powieści Bolesława Prusa to jedna z...la.ostatnidzwonek.pl/ser-8.html

Nowele Prusa - opracowania

Nowele Prusa - opracowania, opracowanie i streszczenie... Plan wydarzeń „Kamizelki” 1. Wstęp narratora · Opis wyglądu kamizelki odkupionej od Żyda.np.ostatnidzwonek.pl/ser-177.html

Wzloty i upadki - historia miłości Stanisława...

Literatura: 1.Poezja współczesna jako sprzeciw wobec zła. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych przykładów. 2.Motywy religijne w wybranych utworach...www.sciaga.pl/tekst/125084-126-wzloty-i-upadki-historia-milosci-stanislawa-wokulskiego-do-izabe...

Lalka - Charakterystyka bohaterów - Bolesław Prus - Bryk.pl

Stanisław Wokulski - jego biografia jest charakterystyczna dla czasów, w których przyszło mu żyć. Urodzony w latach trzydziestych XIX w.,www.bryk.pl/lektury/boles%C5%82aw_prus/lalka.charakterystyka_bohater%C3%B3w.html

Lalka - opracowanie

Lalka - opracowanie Czas i miejsce akcji w Lalce Bolesława Prusa Czas akcji, tak jak i miejsce, jest bardzo dokładnie określony. Jest to cecha znamionująca...lalka.klp.pl/ser-42.html

Ludzie bezdomni - opracowanie

Ludzie bezdomni - opracowanie, Stefan Żeromski - Ludzie bezdomni - streszczenie, opracowanie ściągi do matury, materiały pomocnicze do egzaminów na studia...ludzie-bezdomni.klp.pl/ser-89.html