Masz pytanie?

Obraz Petresburga w Ustępie do "Dziadów" oraz obraz …

Porównaj obrazy miasta Petersburga we fragmencie wiersza Petersburg z Ustępu do Dziadów części III Adama Mickiewicza i Paryża we fragmencie Lalki Bolesławasciaga.pl/tekst/54638-55-obraz_petresburga_w_ustepie_do_dziadow_oraz_obraz_paryza_w_lalce