Masz pytanie?

Bajki – definicja oraz cechy gatunkowe

Komentarze artykuł / utwór: Bajki – definicja oraz cechy gatunkowe. MORAŁ – Jest to pouczający wniosek, który streszcza sens całej bajki lub opowieści...krasicki.klp.pl/a-5992.html

Cechy gatunkowe ballady na przykładzie kilku ballad Adama...

W roku 1822 Mickiewicz opublikował swój pierwszy tom ballad i romansów a data ta jest również uważana jako przełom romantyczny w Polsce Zawierały onesciaga.pl/tekst/911-1-cechy_gatunkowe_ballady_na_przykladzie_kilku_ballad_adama_mickiewicza

Bajki Krasickiego - opracowanie

Bajki – definicja oraz cechy gatunkowe Bajka – według Słownika terminów literackich jest to wierszowana, alegoryczna opowieść o zwierzętach, ludziach lub...www.krasicki.klp.pl/ser-155.html

Jakie są : a) cechy legendy b) cechy baśni c)elementy...

Jakie są : a) cechy legendy b) cechy baśni c)elementy świata przedstawionego .? Daję naj.! Proszę pomóżcie , mam zadane na jutro wypisać w punktach te 3 rzeczy .zapytaj.onet.pl/Category/002,010/2,8879710,Jakie_sa__a_cechy_legendy_b_cechy_basni_celementy_sw...

Cechy mitu - Zapytaj.onet.pl

Cechy mitu. Bardzo proszę wymienić cechy mitu. Byłabym także wdzięczna gdyby ktoś napisał definicję mitu. Z góry dziękizapytaj.onet.pl/Category/015,004/2,399891,Cechy_mitu.html

Fraszka - definicja, cechy, przykłady

Cechy fraszki Nazwa gatunku wywodzi się od włoskiego słowa frasca, które oznacza „gałązkę”, a więc coś drobnego, błahego. Literacka fraszka to taki weszkola.pl/jezyk-polski/fraszka-626.html

Gatunki literackie oświecenia (bajka, satyra, poemat...

Wersja ściąga: gatunki_literackie_oświecenia_(bajka,_satyra,_poemat_historyczny,_pow ieść,_sielanka)..docsciaga.pl/tekst/9642-10-gatunki_literackie_oswiecenia_bajka_satyra_poemat_historyczny_powiesc

List jako gatunek literacki - definicja, cechy, przykłady

List jest jednym z najstarszych gatunków literackich, eksploatowanym na szeroką skalę w starożytności, zmodyfikowanym w Biblii i stale obecnym w późnieszkola.pl/jezyk-polski/list-781.html

Makbet - opracowanie

Makbet - opracowanie, William Szekspir - Makbet - streszczenie, opracowanie... Droga Makbeta do władzy Makbet dochodzi do władzy drogą zbrodni i kłamstwa.makbet.klp.pl/ser-143.html

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI …

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny Wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.www.mg1debica.pl/mg1/informacje/podst.%20pr.%20gim..pdf