Masz pytanie?

Ballady i romanse - opracowanie (geneza, cechy gatunkowe...

Geneza „Ballad i romansów” „Ballady i romanse” były centralnym elementem wydanego w roku 1882 I tomu „Poezyj”. Tom ten stał się manifestem romantyzmueszkola.pl/jezyk-polski/ballady-i-romanse-1047.html

Opisz przygodę Odyseusza - Sciaga.pl

Odyseusz żeglował po Morzu Sycylijskim aż jego statki przybiły do ziemi Na tej ziemi wypasły się niezliczone stada kóz i owiec Ów ziemię zamieszkiwałysciaga.pl/tag/opisz-przygode-odyseusza/

Potop - opracowanie

Cechy gatunkowe „Potopu” „Bo jeżeli rzucające się w oczy cechy jego utworów to plastyka, malarskość i dynamika – cechami niemniej istotnymi są rytm...potop.klp.pl/ser-343.html

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z J ĘZYKA POLSKIEGO w Szkole...

5 - odró żnia wiersz stroficzny od ci ągłego. Ocena bardzo dobra j.w. oraz: - zna cechy gatunkowe ba śni i potrafi zaliczy ć utwór do okre ślonegowww.sp20.katowice.pl/pso/pso_polski.pdf

Język Polski - Strona Główna

Przedmiotowy System Oceniania - język polski PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO O organizacji pracy, wymaganiach szkolnych, treściach …www.gp3.czechowice-dziedzice.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&...

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

- zna cechy gatunkowe bajki, legendy, powieści i potrafi zaliczyć utwór do określonego gatunku, - we własnym opowiadaniu wprowadza elementy opisu, dialogu,www.zszwojcieszow.pl/pso/PSO%20J.POLSKI%20KL4-6%20SP.doc

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

wymagania edukacyjne dla klas iv – vi z jĘzyka polskiego do programu „sŁowa na start” iv. treŚci nauczania wraz z opisem zaŁoŻonych osiĄgniĘĆ uczniasp9.legnica.pl/jezyk_polski.htm

Dz.U.2012.977 - Akt prawny - abc.com.pl

Rozporządzenie Minister Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w...www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2012-977

JĘZYK POLSKI - OKE w Krakowie - Strona główna

7 II. STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH I. WIADOMOŚCI 1. Język Zdający zna: 1) wypowiedzenia oznajmujące, pytające i rozkazujące, w tym zdania i …www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/polski_sp.pdf

PLAN WYNIKOWY - Szkoła Podstawowa w Smolnej

... wykorzystując podane słownictwo 62 Czego dowiadujemy się z treści legendy o... się określić cechy gatunkowe tekstu – określa cechy...www.spsmolna.wroclaw.pl/pso/jezyk_polski_4.doc