Masz pytanie?

Cechy eposu na przykładzie Iliady (opracowanie) – forum AJO.PL

Cechy eposu na przykładzie Iliady (opracowanie)... Źródłem eposu są mity i podania, "Iliada" np. wywodzi się z mitu o jabłku niezgody. Cechy gatunkowe eposu:ajo.pl/starozytnosc-opracowania/513055-cechy-eposu-na-przyk-adzie-iliady-opracowanie-1.html

Kryteria oceniania z języka polskiego Klasa V

- zna cechy gatunkowe mitu, legendy, powieści i potrafi zaliczyć utwór do określonego gatunku, - zna strukturę wywiadu, - bezbłędnie identyfikuje wypowiedźwww.sp47krakow.edu.pl/pdf/2015_2016/j.polski%20V.pdf

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA …

-wymienia cechy gatunkowe mitu, bajki, powieści i potrafi zaliczyć utwór do odpowiedniego gatunku; -swobodnie analizuje przeczytany tekst, oceniaspnr8hposwiatowskiej.republika.pl/files/Wymagania-edukacyjne-z-j.-polskiego-kl.V.pdf

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77 w klasach IV - VI

- nazywa cechy gatunkowe mitu, bajki, legendy, noweli. - poprawnie sporządza plan ramowy i szczegółowy lektury. - określa formę gramatyczną czasowników.sp77poznan.pl/wp-content/uploads/2012/09/PSO-j.polski1.pdf

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu

– wyszukuje cechy gatunkowe mitu – redaguje twórczą pracę o powstaniu pór roku, świadomie wykorzystuje określone słownictwo Jaki jest sens syzyfowejsp1lubomierz.pl/wp-content/uploads/2013/10/kl.-V-cz.1.pdf

Kryteria ocen w Zespole Szkół w Mędrzechowie-Szkola...

Nazywa cechy gatunkowe mitu, legendy, bajki. Poprawnie sporządza plan ramowy i szczegółowy lektury.www.spmedrzechow.neostrada.pl/sp/kryteriaV.pdf

Epopeja i jej cechy - Język polski - Forum - Katalogi.pl

Epopeja i jej cechy... "Iliada" np. wywodzi się z mitu o jabłku niezgody. Cechy gatunkowe eposu Inwokacja, czyli apostrofa umieszczona we wstępie utworu,...katalogi.pl/150220-epopeja-i-jej-cechy.html

Podaj cechy eposu na przykładzie "Iliady". | Ściągi do szkoły

Podaj cechy eposu na przykładzie "Iliady".... Źródłem eposu są mity i podania, "Iliada" np. wywodzi się z mitu o jabłku niezgody. Cechy gatunkowe eposu:alleproblem.pl/content/podaj-cechy-eposu-na-przykladzie-iliady

Cechy eposu na przykładzie "Iliady". • wypracowanie Antyk

Cechy eposu na przykładzie "Iliady".... Źródłem eposu są mity i podania, "Iliada" np. wywodzi się z mitu o jabłku niezgody. Cechy gatunkowe eposu:www.kuj.pl/wypracowanie/antyk/Cechy_Iliady

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE DLA …

- zna cechy gatunkowe mitu, bajki, - okre śla temat bajki i jej morał - dostrzega komizm sytuacyjny i słowny -rozumie czym są zwi ązki frazeologiczne i potrafisp3myslowice.pl/doc/szkola/klasa56_jp.pdf