Masz pytanie?

Art. 132. pr.wod. - Forma i elementy operatu wodnoprawnego...

Art. 132 Prawo wodne (pr.wod.) . 1. Operat sporządza się w formie opisowej i graficznej. 1a. Operat sporządza się także na elektronicznych nośnikach danych...www.arslege.pl/forma-i-elementy-operatu-wodnoprawnego/k192/a20584/

Art. 131. Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, …

Art. 131 Prawo wodne (pr.wod.) . 1. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek. 2. Do wniosku dołącza się: 1) operat wodnoprawny, zwany dalejwww.arslege.pl/wniosek-o-wydanie-pozwolenia-wodnoprawnego-koszty/k192/a20583/

Zmiana pozwolenia wodno prawnego – wymagane …

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o zmianę pozwolenia wodnoprawnego wydanego na inny zakład?www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/zmiana-pozwolenia-wodno-prawnego--wymagane-dokumenty

Biuro Projektów | Inżynieria Środowiska

Operat wodnoprawny – budowa stawu. Dzisiaj przybliżymy nieco temat operatu wodnoprawnego, czyli – co to jest, z czego się składa i do czego jest potrzebne.projektybrajczewski.pl/

Poglądowy cennik usług z zakresu ochrony środowiska

Zakres działalności firmy: ochrona środowiska, certyfikacja energetyczna, systemy zarządzania środowiskowego ISO 14001 i jakością ISO 9001, szkolenia, ocena...www.proeko-serwis.pl/ochrona-srodowiska/cennik

Pozwolenia wodnoprawne - procedura uzyskania - Aktualności...

Pozwolenie wodnoprawne to rodzaj zezwolenia udzielanego przez administrację wodną w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia...www.srodowisko.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/pozwolenia-wodnoprawne-procedura-uzyskania

Miasto Opole

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków...www.bip.um.opole.pl/?id=37910

Czy na likwidację otworu studziennego wymagane jest...

Czy na likwidację otworu studziennego wymagane jest pozwolenie wodnoprawne? Na likwidację otworu studziennego jest wymagane pozwolenie wodnoprawne, albowiem …www.srodowisko.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/czy-na-likwidacje-otworu-studziennego-wymagane-jest-...

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi

TYTUŁ ::.. TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ogłoszenie o sprzedaży samochodu śmieciarki JELCZ 422K. 2015-09-30 „Przebudowa i nadbudowa budynku warsztatowego”www.pk.tuchola.pl/przetargi.php

Informacje i komunikaty - Powiat mikołowski - Starostwo...

Aktualizacja z urzędu danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków; Wydawanie informacji z operatu ewidencyjnegowww.mikolowski.pl/index.php/informacje-i-komunikaty