Masz pytanie?

Art. 132. pr.wod. - Forma i elementy operatu wodnoprawnego...

Art. 132 Prawo wodne (pr.wod.) . 1. Operat sporządza się w formie opisowej i graficznej. 1a. Operat sporządza się także na elektronicznych nośnikach danych...www.arslege.pl/forma-i-elementy-operatu-wodnoprawnego/k192/a20584/

Art. 131. Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, …

Art. 131 Prawo wodne (pr.wod.) . 1. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek. 2. Do wniosku dołącza się: 1) operat wodnoprawny, zwany dalejwww.arslege.pl/wniosek-o-wydanie-pozwolenia-wodnoprawnego-koszty/k192/a20583/

Pozwolenia wodnoprawne - procedura uzyskania - Aktualności...

Pozwolenie wodnoprawne to rodzaj zezwolenia udzielanego przez administrację wodną w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia...www.srodowisko.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/pozwolenia-wodnoprawne-procedura-uzyskania

Pozwolenie wodnoprawne powinno być zmienione jeśli...

Pozwolenie wodnoprawne powinno być zmienione jeśli zmieniła się ilość wód opadowych odprowadzanych do zbiornikawww.srodowisko.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/pozwolenie-wodnoprawne-powinno-byc-zmienione-jesli-z...

Poglądowy cennik usług z zakresu ochrony środowiska

Zakres działalności firmy: ochrona środowiska, certyfikacja energetyczna, systemy zarządzania środowiskowego ISO 14001 i jakością ISO 9001, szkolenia, ocena...www.proeko-serwis.pl/ochrona-srodowiska/cennik

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami realizuje zadania w zakresie: 1. Ewidencja gruntów i budynków oraz gleboznawcza klasyfikacja gruntówgarwolin-starostwo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=88:wydzial-geodezji-...

Studnie głębinowe

Studnie głębinowe Serwis Robót Wiertniczych jest firmą wiertniczą świadczącą usługi w zakresie wykonywania studni głębinowych. Działamy głównie na...www.srw-ws.pl/index-1.html

Karty Usług | Starostwo Powiatowe w Piszu

Wszystkie loga, znaki, skrypty i moduły na tej stronie należą do ich właścicieli. Komentarze i artykuły są własnością postujących, a cała reszta (C)www.powiat.pisz.pl/?q=strona-karty-us-ug

nasza barycz

przedmiot zamówienia: Kompleksowa przebudowa serwisów Stowarzyszenia. 1. aktywni.barycz.pl . 2. dbpoleca.barycz.pl . 3. dzialaj.barycz.plwww.nasza.barycz.pl/index_lgd.php?dzial=8&kat=44

Wydział Geodezji i Nieruchomości - BIP w JST - Powiat...

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami, wywłaszczaniem nieruchomości, ochroną...bip.powiatobornicki.pl/?bip_id=24&cid=37