Masz pytanie?

Dz.U.2011.14.67 - Akt - samorzad.lex.pl

Rozporządzenie Prezes Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie Instrukcja kancelaryjna, jednolite rzeczowe wykazy akt oraz instrukcja w sprawie...www.samorzad.lex.pl/akt/-/akt/dz-u-2011-14-67-u