Masz pytanie?

Lista załatwianych spraw i ich procedury

Sprawy załatwiane przez Biuro Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Rynek 27): wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej...bip.pow.dzierzoniow.pl/pl/bip/zasady_funkcjonowania_wladz_powiatu/sposoby_przyjmowania_i_zalatw...

Zadania gminy w zakresie ochrony środowiska - Sciaga.pl

- Obsługa firm w zakresie OCHRONY SRODOWISKA: operaty ochrony atmosfery, wodnoprawne, naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska(także zaległe od 1998r...www.sciaga.pl/tekst/34869-35-zadania_gminy_w_zakresie_ochrony_srodowiska

Samorząd musi zaspokajać potrzeby lokalowe na swoim terenie

Aktualizacja z urzędu danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków; Wydawanie informacji z operatu ewidencyjnegowww.mikolowski.pl/prawo-na-codzien/231-samorzad-musi-zaspokajac-potrzeby-lokalowe-na-swoim-tere...

Najważniejsze zmiany w projekcie prawa geologicznego i...

Najważniejsze zmiany w projekcie prawa geologicznego i górniczego. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PROJEKCIE PRAWA GEOLOGICZNEGO I GÓRNICZEGO . Rządowy …www.amadeus.biz.pl/pl/najwazniejsze_zmiany_w_projekcie_prawa_geologicznego_i_gorniczego/421/