Masz pytanie?

Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we...

1) niepublicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, w zakresie zadań określonych w statucie tego zakładu;www.doipip.wroc.pl/index.php?pg=fli&fidx=136

Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we...

Informujemy, że Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Regionu Dolnośląskiego oraz Samorząd Zawodowy Pielęgniarek i Położnych tj.doipip.wroc.pl/index.php

Szkolenia dla pielęgniarek i położnych: Poznań, Wrocław.

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego specjalizuje się w organizacji szkoleń dla pielęgniarek i położnych w zakresie specjalizacji, kursów...www.pielegniarki.info.pl/article/view/id/4169

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie - Start

Pani/Pan Pielęgniarka/Pielęgniarz Położna/Położny. Szanowni Państwo. W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuję, że...www.oipip-koszalin.org/

Wirtualny Magazyn Pielęgniarki i Położnej

Nursing.com.pl to Wirtualny Magazyn Pielęgniarki i Położnej. Diagnoza pielęgniarska, rozwiązania prawne i opieka nad pacjentem, czyli główne zagadnienia...nursing.com.pl/

Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa...

Zapraszamy na kursy: Kwalifikacyjny kurs zawodowy; Kurs umiejętności zawodowych; Kurs kompetencji ogólnych; Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,www.szp.edu.pl/

OIPIP Olsztyn | Pielęgniarstwo

PIELĘGNIARKI, POŁOŻNE, PIELĘGNIARZE! Jesienią tego roku odbędzie się Nadzwyczajny Sprawozdawczy Zjazd Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i …www.oipip.olsztyn.pl/

ZSP 2 RCKUiP w Łowiczu

Zapytanie ofertowe: Zespół szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Łowiczu zaprasza do składania ofert na...www.zsp2lowicz.pl/

Klinika Okulistyki - ..:: Wojskowy Instytut Medyczny

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY Centralny Szpital Kliniczny MON Klinika Okulistyki . Kierownik Kliniki płk prof. dr hab. n. med. Marek RĘKAS . Rejestracja Poradni...www.wim.mil.pl/77-struktura-wim/orodek-kliniczny-chorb-gowy-i-szyi/304-klinika-okulistyki

Kompleksowa ocena geriatryczna KOG Przegląd testów i skal

Kompleksowa ocena geriatryczna KOG Przegląd testów i skal. Kompleksowa Ocena Geriatryczna (KOG) jest to wielokierunkowy, zintegrowany proces diagnostyczny, …www.nursing.com.pl/Prawo_Kompleksowa_ocena_geriatryczna_KOG_Przegld_testw_i_skal_33.html