Masz pytanie?

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Informacje na temat specjalizacji, plany specjalizacyjne, kliniki i zakłady CMKP, biblioteka.www.cmkp.edu.pl/

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego - eckp...

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego - SZKOLENIA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH.eckp.wroclaw.pl/

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego - …

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego - SZKOLENIA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH.www.eckp.poznan.pl/

Centrum Kształcenia Podyplomowego - lazarski.pl

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego (CKP) to nowoczesna jednostka uczelniana, oferująca wysokiej jakości usługi z zakresu kształcenia...www.lazarski.pl/pl/wydzialy/centrum-ksztalcenia-podyplomowego/

Centrum Egzaminów Medycznych w £odzi

Środa, 2 września 2015. W dniu 04.09.2015 w związku z egzaminem LDEK kontakt telefoniczny z Centrum Egzaminów Medycznych w sprawie Państwowych …www.cem.edu.pl/

WCKP - piwet.pulawy.pl

Witamy na stronie internetowej Weterynaryjnego Centrum Kształcenia Podyplomowego WCKP: Copyright 2012 Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego …www.piwet.pulawy.pl/wckp/

Studia specjalizacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów...

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego ul. Marymoncka 99/103 01-813 Warszawa tel. 22 5693 700 fax 22 5693 712www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie-podyplomowe/studia-specjalizacyjne-lekarzy/

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy...

Kontakt. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy CMKP 05-400 Otwock ul. Konarskiego 13 tel.: 22 779 40 31 sekretariat@spskgruca.plwww.spskgruca.pl/

Studia podyplomowe badania kliniczne Kraków – UJ MCKP

Szczegółowe informacje o kursach doskonalących i licencjonowanych dla lekarzy i pielęgniarek.www.mckp.uj.edu.pl/

CSP Techników Wet. - Aude sapere - Ośmiel się być mądrym

Decyzja o rozpoczęciu hodowli psów jest poważnym krokiem. Właściwe postępowanie zarówno ze strony hodowcy, jak i personelu weterynaryjnego pozwala...weterynaria.org.pl/