Masz pytanie?

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Programy kursów w ramach szkolenia ciągłego farmaceutów zatrudnionych w aptekach i... Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego ul. Marymoncka 99/103 01...www.cmkp.edu.pl/

Centrum Kształcenia Podyplomowego | Warszawski …

Staże podyplomowe; Szkolenie Podyplomowe Koordynatorów Transplantacyjnych; Wydawnictwo;... Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM tel: 22 57 20 510, …https://ckp.wum.edu.pl/

Studia specjalizacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów...

Program kursów w ramach szkolenia ciągłego farmaceutów zatrudnionych w aptekach i... Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego ul. Marymoncka 99/103 01...https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/studia-specjalizacyjne-lekarzy/

Strona główna - CKPPIP

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Center of Postgraduate Education for Nurses and Midwiveswww.ckppip.edu.pl/

Szkolenia specjalizacyjne - CKPPIP

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych... Program szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie:www.ckppip.edu.pl/kafelki/programy-ksztalcenia/szkolenia-specjalizacyjne.html

Kontakt | Centrum Kształcenia Podyplomowego

Centrum Kształcenia Podyplomowego ul. Żwirki i Wigury 61 Budynek Rektoratu, pok. 509 02-091 Warszawa.... szkolenia wewnętrzne, szkolenie podyplomowe …https://ckp.wum.edu.pl/content/kontakt

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego - eckp...

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego - SZKOLENIA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH.eckp.wroclaw.pl/

Centrum Szkolenia Podyplomowego: CKP LP Start

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego ckp.... Studia podyplomowe; MBA i MPA; Szkolenia i kursy; Akademia Menedżera. Negocjacje i …ckp.lazarski.pl/

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ

W strukturze Uniwersytetu Jagiellońskiego działa Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego pełniące funkcję organizatora kształcenia podyplomowego …www.mckp.uj.edu.pl/

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

prowadzi szkolenia i kursy według nowych... jest od zainteresowania i zatwierdzenia programów przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i...https://www.cm.umk.pl/ksztalcenie-podyplomowe/ksztalcenie-podyplomowe-pielegniarek-i-poloznych....