Masz pytanie?

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

1. Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju. 2. Projekty zrealizowane w...www.cmkp.edu.pl/

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego - eckp...

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego - SZKOLENIA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH.eckp.wroclaw.pl/

Strona główna - CKPPIP

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Center of Postgraduate Education for Nurses and Midwiveswww.ckppip.edu.pl/

Centrum Egzaminów Medycznych

Piątek, 2 września 2016. Centrum Egzaminów Medycznych informuje, iż w dniu 2 września 2016 r. w związku z zaangażowaniem większości pracowników CEM w...www.cem.edu.pl/

Centrum Kształcenia Podyplomowego - lazarski.pl

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego (CKP) to nowoczesna jednostka uczelniana, oferująca wysokiej jakości usługi z zakresu kształcenia...www.lazarski.pl/pl/wydzialy/centrum-ksztalcenia-podyplomowego/

Centrum Szkolenia Podyplomowego: CKP LP Start

Skontaktuj się z nami Jesteśmy do twojej dyspozycji Na skróty Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiegockp.lazarski.pl/

Studium Szkolenia Podyplomowego Wydziału …

Studium Szkolenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego. ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław tel. 71 78 40 352, tel./faks 71 78 40 353 e-mail: farmstud@umed.wroc.plwww.farmacja.umed.wroc.pl/studium-wf

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego - …

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego - SZKOLENIA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH.www.eckp.poznan.pl/

Weterynaryjne Centrum Szkolenia Podyplomowego w Puławach

Witamy na stronie internetowej Weterynaryjnego Centrum Kształcenia Podyplomowego WCKP: Copyright 2016 Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego …www.piwet.pulawy.pl/wckp/

Studia specjalizacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów...

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego ul. Marymoncka 99/103 01-813 Warszawa tel. 22 5693 700 fax 22 5693 712www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie-podyplomowe/studia-specjalizacyjne-lekarzy/