Masz pytanie?

"Wesele" inteligencja i chłopi - społeczna wymowa dramatu...

Inteligencja i chłopi w Weselu Wykorzystując poniższe fragmenty oraz opierając się na znajomości całego utworu odczytaj społeczną wymowę sztuki Stanisławasciaga.pl/tekst/68121-69-wesele_inteligencja_i_chlopi_spoleczna_wymowa_dramatu

Naturalistyczna koncepcja chłopskiej egzystencji na...

Do kreacji lipeckiego świata Reymont użył środków należących do kilku nurtów artystycznych realizmu impresjonizmu naturalizmu i symbolizmusciaga.pl/tekst/3640-4-naturalistyczna_koncepcja_chlopskiej_egzystencji_na_przykladzie_chlopow

Jedni i drudzy - Adam Asnyk

Jedni i drudzy, Wiersze Asnyka, galeria, biografia... Są jedni, którzy wiecznie za czymś gonią, Za jakaś marą szczęścia nadpowietrzną,asnyk.kulturalna.com/a-3185.html

Aleksander Fredro - utwory

Aleksander Fredro - słów kilka o zbytniku wszechczasów. Zobacz nowe serwisy Kulturalnej Polski!fredro.kulturalna.com/g-1.html

Siedem kotów - Konstanty Ildefons Gałczyński

Siedem kotów, Gałczyński - życie, twórczość (Teatrzyk Zielona Gęś), inne utwory Gałczyńskiegogalczynski.kulturalna.com/a-6653.html

Cyprian Kamil Norwid - utwory

Norwid - życiorys, twórczość, wypracowania, analizy, galeria. Zobacz nowe serwisy Kulturalnej Polski!norwid.kulturalna.com/g-1.html

Dziwny kelner - Konstanty Ildefons Gałczyński

Dziwny kelner, Gałczyński - życie, twórczość (Teatrzyk Zielona Gęś), inne utwory Gałczyńskiegogalczynski.kulturalna.com/a-6809.html

Jan Kochanowski - utwory

Dzieła wybrane Kochanowskiego, treny, pieśni, fraszki, życiorys, galeriakochanowski.kulturalna.com/g-1.html

Opis obrzędu dziadów w cmentarnej kaplicy - „Dziady” cz...

W II części „Dziadów” Adam Mickiewicz przedstawił przebieg dawnego obrzędu, mającego na celu przywołanie duchów zmarłych i.wypracowania24.pl/jezyk-polski/7749/opis-obrzedu-dziadow-w

Adam Asnyk - utwory

Wiersze Asnyka, galeria, biografia. Zobacz nowe serwisy Kulturalnej Polski!...asnyk.kulturalna.com/g-1.html