Masz pytanie?

Charakterystyka umowy zlecenia i umowy o dzieło

Umowa zlecenia i umowa o dzieło to podstawowe kontrakty usługowe, konkurencyjne w stosunku do umowy o pracę. Różnica między tymi dwoma rodzajami umów jest...umowaodzielowzor.blox.pl/2012/05/Charakterystyka-umowy-zlecenia-i-umowy-o-dzielo.html

Charakterystyka umów w prawie cywilnym - Sciaga.pl

Definicja. Umowa zlecenia jest to czynność prawna, która znajduje swoje umocowanie w kodeksie cywilnym. Jest ona zbliżona do umowy o pracę, jednak ze względu na...www.sciaga.pl/tekst/29952-30-charakterystyka_umow_w_prawie_cywilnym

Umowa zlecenie z osobą niepełnoletnią - Podatki.biz...

Zawarcie zlecenia z tą osobą jest dopuszczalne, lecz do ważności umowy niezbędna jest zgoda rodzica (opiekuna prawnego) tej osoby. Zgoda może być wyrażona nie...www.podatki.biz/artykuly/umowa-zlecenie-z-osoba-niepelnoletnia_18_24096.htm

Umowa o dzieło

W przypadku umowy – zlecenia i umowa o dzieło osoby do 26 roku życia, będącej uczniem lub studentem nie są odprowadzane do ZUS żadne składki.umowaodzielowzor.blox.pl/html

Prawo pracy / Umowa o pracę - charakterystyka - prawo...

Zacznijmy od tego, jakie są rodzaje umów i czym się one charakteryzują oraz na co zwrócić uwagę przystępując do podpisania umowy o pracę.pracaikariera.pl/s/2577/64877-Poradnik-praca-i-kariera/3974604-Prawo-pracy-Umowa-o-prace-charak...

Umowy - Sciaga.pl - edukacyjna baza wiedzy

wykonać. Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się, zgodnie z art 734-751 Kodeksu Cywilnego do dokonania określonych czynności dla dającego zlecenie, za których...www.sciaga.pl/tekst/32059-33-umowy

Wzory dokumentów, wzory pism, umów i formularzy na email

Prawo pracy Dokumenty z zakresu prawa pracy. Urlopy, umowy, karta pracownicza. Wszystko co potrzebne w dziale kadr i płac każdej firmie. Dokumenty są wymagane …sms.rzeszow.pl/

Zlecenie odbioru przesyłki krajowej - DHL | Polska | Polski

(płatność przelewem jest dostępna wyłącznie dla Klientów posiadających umowę z DHL Express)... CHARAKTERYSTYKA... Zlecenie odbioru przesyłki krajowej...www.dhl.com.pl/content/dam/downloads/pl/express/brochures/dhl_express_zlecenie_odbioru_przesylk...

Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych

Serwis poświęcony tematyce z zakresu umów cywilnoprawnych. Omawia zagadnienia: zawieranie umów cywilnych, opodatkowanie umowy zlecenia lub o dzieło i inne.www.umowycywilnoprawne.pl/

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego...

wydrukuj; Wyłanianie zarządcy państwowej i samorządowej instytucji kultury w drodze przetargu publicznego wraz z przykładową umową. Stan prawny na dzień 23...www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/ministerstwo/pytania-i-odpowiedzi/wylanianie-zarzadcy-pans...