Masz pytanie?

Z teki pracownika socjalnego. Przemoc w rodzinie w świetle...

Dane uzyskane z wywiadów z pracownikami socjalnymi zasadniczo różną się od danych z dokumentacji - np. problem krzywdzenia dzieci jest notorycznie pomijany w...www.psychologia.edu.pl/czytelnia/59-niebieska-linia/830-z-teki-pracownika-socjalnego-przemoc-w-...

Spóźnione zgłoszenie wypadku przy pracy | BHP VICTORIA...

Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien niezwłocznie poinformować o wypadku swojego przełożonego. Natomiastbhpvictoria.pl/spoznione-zgloszenie-wypadku-przy-pracy/