Masz pytanie?

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku...

Od początku epidemii do września 2014 r. rozpoznano w Polsce 18 204 zakażenia HIV, 3 163 osoby zachorowały na AIDS, 1 283 chorych zmarło.www.psseskarzysko.pl/

Teoria i piramida potrzeb ludzkich według Maslowa

PSYCHOLOGIA MARKETINGU (MLM) Teoria i piramida potrzeb ludzkich według Maslowa „Gospodarka w takim samy stopniu zależy od...zarzyccy.pl/p_piramida-potrzeb-maslowa.html

Pedagogika społeczna -zagadnienia egzaminacyjne - dr hab...

Pedagogika społeczna -zagadnienia egzaminacyjne.doc Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):mailgrupowy.pl/shared/resources/1861,pedagogika-spoleczna/11755,pedagogika-spoleczna-zagadnieni...

Pedagogika społeczna - zagadnienia na egzamin - Sciaga.pl

1 Z jakiego języka pochodzi i co oznacza pedagogika Pedagogika nazwa została utworzona z wyrazu greckiego paidagogos pais chłopiec ago prowadzęsciaga.pl/tekst/68871-69-pedagogika_spoleczna_zagadnienia_na_egzamin

PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW

Działalność zawodowa... wyposażonej w stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do... pojęcia: patologia, patofizjologia, choroba; P B PKZ...www.koweziu.edu.pl/programy_nauczania/pliki/532102_M.doc

Jerzy Strączyński - Intensywne Profesjonalne Kursy...

MEDYCYNA XXI WIEKU PARADYGMAT HOLISTYCZNY Jerzy Strączyński. "Czwarty Wymiar" 11.2015. Medycyna XXI wieku. Coraz częściej pojawiają się opinie, że …www.energoterapia.pl/artykuly.html

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

W ramach kształcenia praktycznego są realizowane efekty kształcenia zawarte w grupach C i D szczegółowych efektów kształcenia. Zasady i formę odbywania...www.oipip-poznan.pl/index.php?modul=szkoly3

e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Ordynowanie leków i wypisywania recept przez pielęgniarki i położne. Od 1 stycznia 2016 r. pielęgniarki i położne, odpowiednio do swoich kwalifikacji, będą...e-ochronazdrowia.dashofer.pl/?sect=dzialy&id=116

Wybrane psychologiczne aspekty aktywności sportowej

Celem opracowania pt. Wybrane psychologiczne aspekty aktywności sportowej jest przedstawienie Czytelnikom niektórych problemów z zakresu psychologicznych...www.wbc.poznan.pl/Content/1553/index.html