Masz pytanie?

Kadry i płace w oświacie - Karta Nauczyciela

Najnowsze zmiany w Karcie Nauczyciela i ustawie o systemie oświaty. Praktyczne interpretacje przepisów, przykłady z praktyki dyrektorów szkół. Gotowe wzory...www.kadrydlaoswiaty.pl/awans-zawodowy-nauczyciela/docs/35_34

Dodatek uzupełniający należy wliczać do wynagrodzenia...

Dodatek uzupełniający należy wliczać do wynagrodzenia za urlop i „trzynastek” dla nauczycieli. Od 1 stycznia 2011 r. w podstawie wynagrodzenia za urlop...kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/skladniki_wynagrodzenia/487503,Dodatek-uzupelniajacy-nalezy-...

Emerytura pomostowa i świadczenia dla nauczycieli...

Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli (do końca roku 2014 obowiązują te same zasady dla kobiet i mężczyzn) l.p. lata. kobiety. mężczyźniwww.godna-emerytura.pl/artykul/Emerytury-pomostowe/Emerytura-pomostowa-i-swiadczenia-dla-nauczy...

Jak uwzględniać dodatki dla nauczycieli w podstawie...

Jak uwzględniać dodatki dla nauczycieli w podstawie wymiaru zasiłków. Nauczyciele zatrudnieni na podstawie Karty Nauczyciela mają prawo do wynagrodzenia za...kadry.infor.pl/kadry/ubezpieczenia/zasilki_i_inne_swiadczenia/406115,Jak-uwzgledniac-dodatki-dl...

Uprawnienia emerytalne | Karta nauczyciela | Prawo oświatowe

Linki sponsorowane?> Uprawnienia emerytalne Art. 86. Nauczyciel oraz członek jego rodziny mają prawo do zaopatrzenia emerytalnego określonego w przepisach o...karta-nauczyciela.org/uprawnienia-emerytalne

Kadry i płace w oświacie - Karta Nauczyciela

Najnowsze zmiany w Karcie Nauczyciela i ustawie o systemie oświaty. Praktyczne interpretacje przepisów, przykłady z praktyki dyrektorów szkół. Gotowe wzory...www.kadrydlaoswiaty.pl/index.php?m=docs&i=39_34&from=5

Karta Nauczyciela 2014 Tekst jednolity > Prawo oświatowe

Witam, jak obliczyś średnią godzin ponadwymiarowych dla nauczyciela w godzinach nocnych? W ciągu roku szkolnego przysługuje dodatek 15% do stawki godzinowej, …karta-nauczyciela.org/index-pytania-prawne

Zapalenie krtani - objawy i leczenie

Przeglądana strona omawia problem zapalenia krtani, w tym: objawy i leczenie zapalenia krtani, rozpoznanie i diagnostyka oraz skutki nieleczenia i powikłania...zapalenie-krtani.net.pl/

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst...

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli działających na podstawie ustawy z dnia 7...www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/karta-nauczyciela

Idą zmiany. Koniec z przywilejami i urlopami nauczycieli?

Nauczyciele, a jest ich 661 tys., to jedna z najczęściej i najchętniej rozliczanych przez społeczeństwo grup zawodowych. Powodów jest kilka.gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90443,13697120,Nauczycielu__ida_zmiany.html