Masz pytanie?

Emerytura pomostowa i świadczenia dla nauczycieli...

Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli (do końca roku 2014 obowiązują te same zasady dla kobiet i mężczyzn) l.p. lata. kobiety. mężczyźniwww.godna-emerytura.pl/artykul/Emerytury-pomostowe/Emerytura-pomostowa-i-swiadczenia-dla-nauczy...

Kiedy pracownik może liczyć na dodatek wyrównawczy do...

Niektórym pracownikom po przeniesieniu na inne stanowisko pracy przysługuje dodatek wyrównawczy do pensji. To forma rekompensaty dla pracownika, dla którego...serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/802387,kiedy-pracownik-moze-liczyc-na-dodatek-...

Kadry i płace w oświacie - Karta Nauczyciela

Najnowsze zmiany w Karcie Nauczyciela i ustawie o systemie oświaty. Praktyczne interpretacje przepisów, przykłady z praktyki dyrektorów szkół. Gotowe wzory...www.kadrydlaoswiaty.pl/odprawy-dla-nauczycieli/docs/33_28/274/View

Czy nauczyciel bezpośrednio po urlopie dla poratowania...

RADA Nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia chorobowego bezpośrednio po urlopie dla poratowania zdrowia. W związku z chorobą od 2 czerwca 2008 r. okres zasiłkowy...kadry.infor.pl/kadry/ubezpieczenia/zasilki_i_inne_swiadczenia/79590,Czy-nauczyciel-bezposrednio...

Czas pracy • Portal Kadrowo-Płacowy

Pytanie: Mam pytanie dotyczące prowadzenia ewidencji czasu pracy nauczyciela zatrudnionego w placówce feryjnej. Nauczyciel jest zatrudniony w pełnym wymiarze...www.portalkadrowy.pl/nauczyciele/czas-pracy/

PEDAGOG SZKOLNY - dysleksja - dodatki

DYSLEKSJA - DODATKI. Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu w klasyfikacji ICD-10 i DSM - IV. Lista wskaźników dojrzałości szkolnej sześciolatka.www.pedagogszkolny.pl/viewpage.php?page_id=23

Wynagrodzenie urlopowe nauczycieli - Poprzednie tematy...

Wynagrodzenie urlopowe nauczycieli. Do podstawy ustalania wynagrodzenia urlopowego nauczycieli wlicza się wszystkie stałe składniki wynagrodzenia.kadry.infor.pl/poprzednie_tematy_dnia/535902,Wynagrodzenie-urlopowe-nauczycieli.html

Dziennik Gazeta Prawna

Rodzina, która wychowuje dzieci i nie osiąga określonego dochodu, może od państwa otrzymać pomoc. Musi do gminy lub u swojego pracodawcy złożyć...edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&id=89438&sub=article

Czy zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne...

Czy zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne podlegają wliczeniu do podstawy wymiaru emerytury?www.portalfk.pl/nowosci/czy-zasilek-chorobowy-i-swiadczenie-rehabilitacyjne-podlegaja-wliczeniu...

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst...

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli działających na podstawie ustawy z dnia 7...www.portaloswiatowy.pl/akty-prawne/karta-nauczyciela