Masz pytanie?

choroba zawodowa - Tematy w eGospodarka.pl

Emerytura a choroba zawodowa. 23:32 06.10.2015 PORADA. Mąż jest od paru lat na emeryturze. Ostatnio stwierdzono u niego pylicę (pracował jako górnik).www.egospodarka.pl/tematy/choroba-zawodowa

Choroba wypadek - Pracownicy i ZUS

Najczęstszym powodem wystąpienia czasowej niezdolności do pracy jest choroba. Pracownik (zatrudniony na podstawie umowy o pracę) niezdolny do pracy z powodu...www.vat.pl/chorobowe/

Choroba zawodowa i co dalej? - Gazetapraca.pl

Choroba zawodowa i co dalej? czemublokujecie_mikonto 25.07.14, 20:45. To powinno wyglądać inaczej. Polska: znajdujesz pracę i zatrudniasz się.gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90443,16355888,Choroba_zawodowa_i_co_dalej_.html

Śmierć w miejscu pracy a odszkodowanie ZUS

Osoba, który uległa wypadkowi podczas pracy może domagać się dodatkowego odszkodowania od pracodawcy.www.odzyskaj.info/viewtopic.php?id=5436

ę ązku z wypadkiem przy pracy i chorobą zawodową oraz...

MODUŁ I MATERIAŁ ŹRÓDŁOWY DLA UCZNIA Temat: Postępowanie w związku z wypadkiem przy pracy i chorobą zawodową oraz świadczenia z tego tytułukultbezp.ciop.pl/P_O_Z_I_O_M_4/pdfy/ponadgim_m1_L4.pdf

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT …

zakŁad ubezpieczeŃ spoŁecznych departament statystyki i prognoz aktuarialnych orzeczenia ustalajĄce procentowy uszczerbek na zdrowiu wydane w 2013 rokuwww.zus.pl/files/Orzeczenia_ustalajace_procentowy.pdf

Kiedy przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ZUS...

Kiedy przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ZUS? Ubezpieczenie chorobowe oraz wypadkowe gwarantuje nam świadczenia na wypadek czasowej niezdolności do pracy.www.infor.pl/prawo/zasilki/zasilek-chorobowy/237597,Kiedy-przysluguje-jednorazowe-odszkodowanie...

Choroby zawodowe - Dbam o Zdrowie

Pracownicy bardzo często zapadają na choroby związane z wykonywaną pracą. Często będą to choroby uznane za choroby tzw. zawodowe. Warto więc wiedzieć, jakie...https://www.doz.pl/czytelnia/a1078-Choroby_zawodowe

Forum OSKKO

baboczek54 01-05-2009 19:27:49 [#14] Pracodawca NIE wypłaca odszkodowania z tytułu choroby zawodowej!!! Odszkodowanie wypłaca ZUS, na wniosek złożony przez...oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=37036

Forum OSKKO

Power4 15-10-2008 20:25:17 [#01] emeryt chce wystąpć do ZUS o jednorazowe odszkodowanie(stwierdzono chorobę zawodową podczas emerytury)-kto ma go …oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=33580