Masz pytanie?

Choroby zawodowe

Pracując w zawodach szczególnego ryzyka istniej duże prawdopodobieństwo, że pracownik, który przepracuje jakiś czas w tym zawodzie będzie narażony na choroby...choroby-zawodowe-info.pl/

Choroby zawodowe - obowiązki pracodawcy i pracownika...

Rozpoznanie choroby zawodowej albo podejrzenie o taką chorobę wiąże się z licznymi obowiązkami pracodawcy, m.in. wobec inspekcji sanitarnej, inspektora …praca.gazetaprawna.pl/artykuly/4282,choroby_zawodowe_obowiazki_pracodawcy_i_pracownika.html

Choroby zawodowe - Gazeta Wyborcza - internetowe wydanie

Do niedawna statystyki wskazywały, że najczęściej na choroby zawodowe zapadają nauczyciele. Mają głównie problemy z głosem, który wykorzystywany przez wiele...wyborcza.pl/1,97654,15147610,Choroby_zawodowe.html

Choroby zawodowe - Choroba wypadek - VAT.pl - Proste...

Definicja choroby zawodowej ma swoje wyjaśnienie w przepisach kodeksu pracy. Zgodnie z art. 2351 za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w …www.vat.pl/choroba-wypadek--pracownicy-i-zus/choroby-zawodowe--choroba-wypadek-8369/

Choroby Zawodowe Regulacje Prawne (art.nr 569) :: VORTAL...

Nowy portal internetowy BHP... Choroby z wykazu chorób zawodowych podlegają uwzględnieniu przy zgłaszaniu podejrzenia, rozpoznawaniu i stwierdzaniu chorób...www.bhp.org.pl/Article569.html

Choroby zawodowe - Gazeta Wyborcza - internetowe wydanie

Z roku na rok spada liczba zachorowań na choroby zawodowe. Jeszcze w 2010 r. chorobę zawodową wykryto u 2933 Polaków, w 2011 r. już u tylko u 2562. A w …wyborcza.pl/1,97654,14391397,Choroby_zawodowe.html

Choroba wypadek - Pracownicy i ZUS

Choroba, wypadek: Pracodawca wypłaca z własnych środków wynagrodzenie czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z...www.vat.pl/chorobowe/

W decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej nie ustala się...

Rozpoznanie choroby zawodowej może nastąpić w okresie zatrudnienia w narażeniu zawodowym albo po zakończeniu pracy w takim narażeniu, pod warunkiem …www.bhp.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/w-decyzji-o-stwierdzeniu-choroby-zawodowej-nie-ustala-sie-w...

Choroby zawodowe: chory dostanie więcej - Gazetapraca.pl

Wykonywana przez ciebie praca przyczyniła się do pogorszenia stanu twojego zdrowia? Sprawdź, czy masz prawo ubiegać się o odszkodowanie. Bo za choroby zawodowe...gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90443,11468855,Choroby_zawodowe__chory_dostanie_wiecej.html

Serwis ZUS - Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i...

Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują następujące świadczenia: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne,www.zus.pl/default.asp?p=4&id=402