Masz pytanie?

Choroby zawodowe

Pracując w zawodach szczególnego ryzyka istniej duże prawdopodobieństwo, że pracownik, który przepracuje jakiś czas w tym zawodzie będzie narażony na choroby...choroby-zawodowe-info.pl/

Choroby zawodowe - obowiązki pracodawcy i pracownika...

Rozpoznanie choroby zawodowej albo podejrzenie o taką chorobę wiąże się z licznymi obowiązkami pracodawcy, m.in. wobec inspekcji sanitarnej, inspektora …praca.gazetaprawna.pl/artykuly/4282,choroby_zawodowe_obowiazki_pracodawcy_i_pracownika.html

Choroby Zawodowe Regulacje Prawne (art.nr 569) :: VORTAL...

Nowy portal internetowy BHP... Choroby z wykazu chorób zawodowych podlegają uwzględnieniu przy zgłaszaniu podejrzenia, rozpoznawaniu i stwierdzaniu chorób...www.bhp.org.pl/Article569.html

Choroby zawodowe - Choroba wypadek - VAT.pl - Proste...

Na każdym pracodawcy ciąży obowiązek dokonania oceny i udokumentowania ryzyka zawodowego, jakie występuje podczas wykonywania pracy na różnych …www.vat.pl/choroba-wypadek--pracownicy-i-zus/choroby-zawodowe--choroba-wypadek-8369/

Choroba zawodowa byłego pracownika a obowiązki pracodawcy...

Wykaz chorób zawodowych, okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo …www.bhp.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/choroba-zawodowa-bylego-pracownika-a-obowiazki-pracodawcy

Choroby zawodowe: chory dostanie więcej - Gazetapraca.pl

Wykonywana przez ciebie praca przyczyniła się do pogorszenia stanu twojego zdrowia? Sprawdź, czy masz prawo ubiegać się o odszkodowanie. Bo za choroby zawodowe...gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90443,11468855,Choroby_zawodowe__chory_dostanie_wiecej.html

Serwis ZUS - Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i...

Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują następujące świadczenia: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne,www.zus.pl/default.asp?p=4&id=402

Choroby Zawodowe :: VORTAL BHP :: Nowy portal internetowy …

Choroby z wykazu chorób zawodowych podlegają uwzględnieniu przy zgłaszaniu podejrzenia, rozpoznawaniu i stwierdzaniu chorób zawodowych, jeśli w wyniku oceny...www.bhp.org.pl/Category8-All.html

Orzeczenie renty z powodu choroby zawodowej na stałe

Renta z powodu stwierdzenia choroby zawodowej uregulowana jest w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i...www.eporady24.pl/orzeczenie_renty_z_powodu_choroby_zawodowej_na_stale,pytania,16,96,8061.html

Wypadek w pracy - kiedy pracodawca płaci odszkodowanie

Osoba, który uległa wypadkowi podczas pracy może domagać się dodatkowego odszkodowania od pracodawcy.msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/wypadek;w;pracy;-;kiedy;pracodawca;placi;odszkodowanie,95...