Masz pytanie?

Choroba wypadek - Pracownicy i ZUS

Choroba, wypadek: Pracodawca wypłaca z własnych środków wynagrodzenie czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z …www.vat.pl/chorobowe/

Choroba zawodowa - wykaz - Choroby zawodowe - BHP - …

Choroba zawodowa dotyka wielu pracowników, dlatego warto zapoznać się z nowym wykazem chorób zawodowych obowiązującym od 3 lipca 2014 r. Za chorobę …kadry.infor.pl/bhp/choroby-zawodowe/699744,Choroba-zawodowa-wykaz.html

Pojęcie choroby zawodowej - Prawo Pracy | Porady i usługi...

Co to jest choroba zawodowa? Czy każda choroba może być uznana za chorobę zawodową? Jakie muszą być spełnione przesłanki dla uznania danej choroby za …lexplay.pl/artykul/Prawo-Pracy/pojecie_choroby_zawodowej

Specjalizacje - Amesto.pl

Wypadek przy pracy. Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek przy pracy, wypadek śmiertelny, świadczenia z ZUSu i pracodawcy, choroba zawodowa, …amesto.pl/

Wypadek przy pracy | Poradnik prawny napisany przez...

Choroby zawodowe, obok wypadków przy pracy, są negatywnym skutkiem świadczenia pracy przez pracowników. Przebywając w konkretnym środowisku, pracownik, w...wypadek-przy-pracy.pl/

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych - gazetapodatnika.pl

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych to nic innego, jak konkretne usługi rynku pracy, z których może skorzystać osoba bezrobotna. Należą do nich:www.gazetapodatnika.pl/artykuly/aktywizacja_zawodowa_bezrobotnych-a_5099.htm

Renta zasiłek odszkodowanie świadczenia za niezdolność do...

Renta, zasiłek i odszkodowanie: Co przysługuje pracownikowi, który z powodu choroby nie pracuje. Pracownik, który stał się niezdolny do pracy ma prawo między innymi...praca.gazetaprawna.pl/galerie/875073,duze-zdjecie,1,renta-zasilek-odszkodowanie-swiadczenia-za-...

Stwierdzenie choroby zawodowej nie przesądza o winie...

Stanowiska powódki nie zaaprobował Sąd Apelacyjny, zarzucając mu brak dowodu winy pracodawcy, tj. podstawowej przesłanki odpowiedzialności deliktowej według art...www.bhp.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/stwierdzenie-choroby-zawodowej-nie-przesadza-o-winie-pracod...

Kiedy przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ZUS...

Kiedy przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ZUS? Ubezpieczenie chorobowe oraz wypadkowe gwarantuje nam świadczenia na wypadek czasowej niezdolności do pracy.www.infor.pl/prawo/zasilki/zasilek-chorobowy/237597,Kiedy-przysluguje-jednorazowe-odszkodowanie...

Spóźnione zgłoszenie wypadku przy pracy | BHP VICTORIA...

Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien niezwłocznie poinformować o wypadku swojego przełożonego.bhpvictoria.pl/spoznione-zgloszenie-wypadku-przy-pracy/