Masz pytanie?

Litania do Wszystkich Świętych - Totus Tuus

I. SUPPLICATIO AD DEUM. Kyrie, eleison. R. Kyrie, eleison. Christe, eleison. R. Christe, eleison. Kyrie, eleison. R. Kyrie, eleison. Christe, audi nos. R. Christe...totustuus.net.pl/index.php/litanie/231-litania-do-wszystkich-witych

Tradycyjne modlitwy Kościoła - RZYMSKI KATOLIK

In nomine † Patris et † Filii et † Spiritus Sancti. Amen. Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison. Christe, audi nos. Christe, exaudi nos.rzymskikatolik.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?276873

SALVE REGINA + WITAJ KRÓLOWO, MATKO MIŁOSIERDZIA + …

Salve Regina, Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia - antyfona odmawiana, śpiewana od Trójcy Świętej do Adwentusanctus.pl/index.php?doc=279&podgrupa=338

MSZA TRYDENCKA + ORDO MISSAE + Obrzędy stałe Mszy św...

Msza Trydencka: obrzędy stałe Mszy św. według Mszału Rzymskiego 1962 w układzie łacińskim i polskimsanctus.pl/index.php?grupa=116&podgrupa=117

Msza Trydencka - obrzędy - Katolicki.net

Msza Trydencka - obrzędy Obrzędy MSZY ŚWIETEJ TRYDENCKIEJ według rytu rzymskiego Objaśnienia K. = Kapłan W. = Wierni + = Znak Krzyżawww.katolicki.net/index.php/z-zycia-kosciola/z-zycia-kosciola-msza-trydencka/z-zycia-kosciola-m...

Łacina - język cesarstwa

1. |: Gaudeamus igitur, Iuvenes dum sumus; Post iucundam iuventutem, Post molestam senectutem |: Nos habebit humus! :| 2. |: Ubi sunt qui ante noswww.finito.zanet.pl/latin.html

Nowy Ruch Liturgiczny: Kilka szczegółów z dziejów rezurekcji

4. Drugim z kolei świadkiem rezurekcji jest Jan, biskup z Avranches, a później arcybiskup z Rouen. Jeszcze jako biskup Avranches, więc przed rokiem 1070 pisze...www.nowyruchliturgiczny.pl/2009/04/kilka-szczegoow-z-dziejow-rezurekcji.html

Zygmunt Gloger: Encyklopedia staropolska

Kabała, z wyrazu hebrajskiego kabal, przyjmować i kabbalach, „nauka przyjęta przez podanie”, którą była u dawnych Żydów wiedza, objaśniająca w ich...literat.ug.edu.pl/glogers/0021.htm

Stólecie [!] XV-XVIII w układzie abecadłowym. T. 11 (22), M-My

- -- -- -- -- 50A £ CM. \C I , z:: Karol Estreicher rs-::} c-=:7 . :I - - - BIBLIOGRAFIA :;:. ; I -: POLSKA r:? . N ..,) TOM 22 -:::t -- "'" er...www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=23359

Diecezja chełmińska : zarys historyczno-statystyczny

-, , diecezja cheŁm in ska zarys historyczno - statysty czny 1t -.9" ..:!-'t y)jŁct pelplin nakŁadem kurji biskupiej .drukiem drukarni i ksiĘgarni...www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=1372