Masz pytanie?

MSZA TRYDENCKA + ORDO MISSAE + Obrzędy stałe …

Msza Trydencka: obrzędy stałe Mszy św. według Mszału Rzymskiego 1962 w układzie łacińskim i polskimsanctus.pl/index.php?grupa=116&podgrupa=117