Masz pytanie?

Serwis Matematyczny

Artykuł matematyczny o trójkątach pitagorejskich. Trójkąt pitagorejski, to taki trójkąt, którego boki są wyrażone liczbami naturalnymi a, b, c związanymi...www.serwis-matematyczny.pl/

Ostróda - strona główna

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty realizacji zadania publicznego w roku budżetowym 2014 pt \"LETNIA SZKOŁA ŻEGLARSKA\"ostroda2012.pl/

Zadania rozwojowe w ciągu życia wg Havighurst’a...

W ubiegłym roku szkolnym po raz pierwszy zostały uruchomione w naszej Poradni zajęcia z Terapii Ręki prowadzone przez pedagoga – terapeutę Integracji...www.sciaga.pl/tekst/49890-50-zadania_rozwojowe_w_ciagu_zycia_wg_havighurst_a