Masz pytanie?

Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z...

Cel Cel szkolenia. Cel kursu: przekazanie usystematyzowanej i praktycznej wiedzy, a także wykształcenie umiejętności w zakresie budowy i administrowania systemem...www.szkolenia-bdo.pl/s/0/finanse/otwarte/certyfikowany-specjalista-do-spraw-controllingu-kurs-z...

Jak zmienić numer konta w urzędzie skarbowym? Potrzebny...

ZAP-3 to formularz aktualizacyjny, który składany jest przez osoby fizyczne będące podatnikami objętymi rejestrem PESEL.źródło: ShutterStock Złożyłeś PIT...serwisy.gazetaprawna.pl/pit/artykuly/860563,jak-zmienic-numer-konta-w-urzedzie-skarbowym-potrze...

IZFiA • Aktualności - izfa.pl

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami od stycznia powiększyła się o 10 nowych członków, którymi są: AgioFunds TFI SA; Altus TFI SA; Copernicus Capital TFI SAwww.izfa.pl/pl/6,aktualnosci.html