Masz pytanie?

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA: Księgowość, rozliczenia...

Witajcie, W sumie będą dwa odrębne pytania, choć ze sobą powiązane... Oczekuję na konstruktywne spostrzeżenia księgowych - praktyków 1. Dosyć istotna...wspolnota.net.pl/ksiegowosc/przychod-jak-ksiegowac-t7197.html

grudzinscy.pl

Studio Komputerowe Piotr i Elżbieta Grudzińscy - autoryzowany partner enova z siedzibą w Katowicachwww.grudzinscy.pl/

federacjaspolem.org.pl

ObowiQzki zwiŽvzków zawodowych wobec Urzçdów Skarbowych Podstawowe akty prawne: I. Ustawa z 13.10.1995r. 0 7asadach ewidencji i identyfikacji podatników i …federacjaspolem.org.pl/wp-content/uploads/2012/02/Obowi%C4%85zki-zw.zaw_.-wobec-US.pdf

Centrum Informacji i Doradztwa Mieszkaniowego - Krzysztof...

Dostarczamy rzetelnej informacji z zakresu prawa bilansowego i podatkowego oraz oferujemy wspólnotom mieszkaniowym pełną gamę usług wspomagających proces...www.dziewior.pl/?section=forum&dzial=2&strona=1

Najczęstsze błędy w CIT-8 - poradnik.ngo.pl

KOMENTARZE [+] Rozwiń komentarz poz. 70 w CIT8/O ~zdezorientowany 28.03.2013, 04:35 Bardzo dziękuje za błyskawiczną odpowiedź. Gdyby tak szybko można było...poradnik.ngo.pl/wiadomosc/776580.html

CIT-8 zaliczki kwartalne - forumsubiekta.pl

Witam, Spółka z o.o. rozlicza podatek CIT za okresy kwartalne. Próbowałam właśnie wygenerować deklarację CIT-8 za 2012 rok. Wcześniej zostały wyliczone...www.forumsubiekta.pl/rewizor/cit-8-zaliczki-kwartalne/

Niemrawe pogrzeby firm: Szybkie usuwanie martwych spółek z...

Rok po wejściu w życie przepisów umożliwiających szybkie usuwanie martwych spółek z rejestru nie wykreślono w ten sposób jeszcze ani jednejprawo.gazetaprawna.pl/artykuly/919415,niemrawe-pogrzeby-firm-szybkie-usuwanie-martwych-spolek-z...

CIT-8 ZEZNANIE O WYSOK - finanse.mf.gov.pl

poltax pola jasne wypeŁnia podatnik, pola ciemne wypeŁnia urzĄd skarbowy. wypeŁniĆ na maszynie, komputerowo lub rĘcznie, duŻymi, drukowanymi literami, czarnym...www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5104949/Form-CIT-8w23

CIT-8 (23)

Formularz do rozliczenia za 2015 r. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych Dz.U...www.formularz.com/cit-8-22-P8950-P8950.html

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA: Księgowość, rozliczenia...

Mylisz dochód z przychodem. Skoro Wspólnota uzbierała na odsetki 100zł i zapłaciła 100zł - to dochód wyniósł 0 i podatek dochodowy od tego też 0...wspolnota.net.pl/ksiegowosc/cit-sprawozdanie-finansowe-t6090-6.html