Masz pytanie?

PAŃSTWOWY EGZAMIN SPECJALIZACYJNY DLA …

3 Wyboru zadań egzaminacyjnych dokonali pracownicy Biura Państwowego Egzaminu Specjaliza-cyjnego Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych:www.ckppip.edu.pl/doki/egzamin_2008.pdf

CKPPIP

Archiwum. Jesteś 614482 gościemwww.ckppip.edu.pl/index.php?strona=egzamin_panstwowy&podstrona=egzamin

CKPPIP

INFORMACJE OGÓLNE . Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych działa na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r.www.ckppip.pl/

odpowiedzi do testu pielęgniarstwa epidemiologicznego z...

2. egzamin państwowy test jesień 2009 pielęgniarstwo... egzamin państwowy test - jesień 2009 pielęgniarstwo epidemiologiczne.doc · Mati....www.chomikowanie.pl/odpowiedzi_do_testu_piel%C4%99gniarstwa_epidemiologicznego_z_2014_wiosna.ht...

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i...

Placówka szkoleniowa w Rzeszowie . Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie informuje, iż rozpoczyna nabór na SPECJALIZACJE...www.okppip.pl/programy-szkolen-i-kursow/szkolenia-specjalizacyjne

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i...

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zamiast "banku pytań" opracowało "przykładowe pytania państwowego egzaminu specjalizacyjnego".www.pielegniarki.info.pl/article/view/id/2800

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

Art. 10 b ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej nakłada na pielęgniarki i położne obowiązek aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych i...www.oipip-poznan.pl/index.php?modul=szkolsp

Pliki zadania egzaminacyjne sesji wiosennej 2010...

3. BIOLOGIA_2002_2010_.doc... w wiosennej kwietniowej sesji egzaminacyjnej w latach 2002 - 2010.... Niniejsze opracowanie to zbiór zadań egzaminacyjnych...www.chomikowanie.pl/zadania_egzaminacyjne_sesji_wiosennej_2010.html