Masz pytanie?

CKPPIP

INFORMACJE OGÓLNE . Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych działa na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r.www.ckppip.edu.pl/

CKPPIP

wyniki egzaminu paŃstwowego w dziedzinie pielĘgniarstwa w ochronie zdrowia pracujĄcych przeprowadzonego w dniu 10 września 2015 r. w warszawie o godz. 10:00www.ckppip.edu.pl/index.php?strona=egzamin_panstwowy&podstrona=wyniki_egzaminow

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

Ustawa - Prawo farmaceutyczne z dnia 6.09.2001 r. wprowadziła zapis, że usługą farmaceutyczną w aptece szpitalnej jest m.in. "przygotowywanie leków w dawkach...www.oipip-poznan.pl/index.php?modul=opi46

Niezależne Forum Pielęgniarek i Położnych :: • Zobacz...

Regulamin forum 1. To jest wyłącznie forum pielęgniarek i położnych. 2. Wyłączną odpowiedzialność za treść wypowiedzi ponosi jej autor.www.forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?f=5&t=11055

Niezależne Forum Pielęgniarek i Położnych :: • Zobacz...

Specjalizacja... "Hej koleżanki , czy wiecie kiedy CKPPiP udostępni pytania z wiosny 2014"... "lalaelusia napisał(a): Hej koleżanki , czy wiecie kiedy CKPPiP...www.forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?f=5&t=9319

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

Art. 10 b ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej nakłada na pielęgniarki i położne obowiązek aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych i...www.oipip-poznan.pl/index.php?modul=szkolsp

www.pspe.pl

W dniu 26.03.15r. Konsultant krajowy wzięła udział w posiedzeniu Rady Programowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.www.pspe.pl/index.php?H=15

Wynik finansowy w księgach rachunkowych i w bilansie...

W bilansie sporządzonym według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia wynik finansowy za dany rok obrotowy wykazuje się w pasywach, w …www.baza-wiedzy.pl/press_show_category,8346,wynik-finansowy-w-ksiegach-rachunkowych-i-w-bilansi...

Ministerstwo Zdrowia - Kanał RSS

16 listopada 2015 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się coroczne spotkanie konsultantów krajowych w dziedzinach pielęgniarstwa. Wzięli w nim udział dyrektor...www.mz.gov.pl/kanal-rss

Centrum Kształcenia Pielęgniarek M&M Kraków ul. Fatimska...

M&M Centrum Kształcenia Pielęgniarek s.c. został utworzony w kwietniu 2009 roku i jest prowadzony przez pielęgniarki. M&M Centrum Kształcenia Pielęgniarek s.c...www.szkolnictwo.pl/index.php?id=B03848