Masz pytanie?

CKPPIP

INFORMACJE OGÓLNE . Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych działa na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r.www.ckppip.edu.pl/

CKPPIP

[11 wrzesień 2015] wyniki egzaminu paŃstwowego w dziedzinie pielĘgniarstwa w ochronie zdrowia pracujĄcych przeprowadzonego w dniu 10 września 2015 r. w warszawie...www.ckppip.edu.pl/index.php?strona=egzamin_panstwowy&podstrona=wyniki_egzaminow

CKPPIP - Strona główna

Serdecznie zapraszamy na BEZPŁATNĄ KONFERENCJĘ, organizowaną w dniu 10 czerwca 2015 r. w Warszawie, w Hotelu MERCURE, ul. Złota 48/54, …www.geriatria.ckppip.edu.pl/

Niezależne Forum Pielęgniarek i Położnych :: • Zobacz...

Regulamin forum 1. To jest wyłącznie forum pielęgniarek i położnych. 2. Wyłączną odpowiedzialność za treść wypowiedzi ponosi jej autor.www.forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?f=5&t=11055

Fundusze Europejskie dla sektora ochrony zdrowia...

Informujemy o zbliżającym się terminie egzaminu dla kandydatów na ekspertów Programu Wiedza Edukacja Rozwój w dziedzinie „ochrona zdrowia".zdrowie.gov.pl/strona-30-PO_Kapital_Ludzki_Podstawowe_informacje.html

Aktualności « PREV-MED

nabÓr na kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne trwa nabÓr na kolejne edycje kursÓw specjalistycznych i kwalifikacyjnych w nastĘpujĄcych dziedzinach ksztaŁcenia:www.prev-med.pl/szkolenia/aktualnosci/

Niezależne Forum Pielęgniarek i Położnych :: • Zobacz...

cd pytania z sesji jesiennej BO 150, 153, 155, 167 http://www.ckppip.edu.pl/doki/Zadania_e... ej2011.pdf BO sesja wiosenna 141, 145, …www.forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?f=5&t=3900&start=10

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

Art. 10 b ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej nakłada na pielęgniarki i położne obowiązek aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych i...www.oipip-poznan.pl/index.php?modul=szkolsp

www.pspe.pl

W dniu 26.03.15r. Konsultant krajowy wzięła udział w posiedzeniu Rady Programowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.www.pspe.pl/index.php?H=15

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

Jednym z warunków rozwoju pielęgniarstwa jest poziom kwalifikacji osób czynnych zawodowo. Powinien on być wynikiem dwóch systemów edukacji.okppip.pl/informacje-ogolne