Masz pytanie?

CKPPIP

INFORMACJE OGÓLNE . Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych działa na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r.www.ckppip.edu.pl/

CKPPIP

INFORMACJE OGÓLNE . Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych działa na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r.www.ckppip.pl/

CKPPIP

tel. (022) 592 34 50. fax. (022) 658 47 33. e-mail: sekretariat@ckppip.edu.pl. Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, iż...www.ckppip.edu.pl/index.php?strona=strona_glowna_ckppip&podstrona=<font_color=black>k...

Centrum Kształcenia Pielęgniarek M&M Kraków ul...

M&M Centrum Kształcenia Pielęgniarek s.c. został utworzony w kwietniu 2009 roku i jest prowadzony przez pielęgniarki. M&M Centrum Kształcenia Pielęgniarek s.c...www.szkolnictwo.pl/index.php?id=B03848

Wskaźniki i wzory stosowane do wpłat na rzecz PFRON...

Aby ustalić czy dana firma powinna wnosić opłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także jaka jest ewentualna wysokość...www.baza-wiedzy.pl/press_show_category,7248,.html

Świadczenia od których nie płaci się składek ZUS

ŚWIADCZENIA OD KTÓRYCH NIE PŁACI SIĘ SKŁADEK ZUS Do świadczeń od których nie opłaca się składek ZUS zalicza się: 1. Nagrody. 2. Odprawy, rekompensaty i...www.baza-wiedzy.pl/press_show_category,4601,.html

Nasze kursy - Fundacja Twórczych Kobiet I Centrum Nauki o...

Strona Centrum Nauki o Laktacji, prowadzonego przez Fundację Twórczych Kobiet.www.kobiety.med.pl/cnol/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=15