Masz pytanie?

Etyka, prawo i medycyna

W serwisie znalazły się opisy różnych, spornych przypadków z praktyki lekarskiej, dotyczących m.in. zachowania tajemnicy lekarskiej, sztucznego zapłodnienia w...etyka.doktorzy.pl/

Etyka i etyka zawodowa - Sciaga.pl

Mimo iż napisano opublikowano i wygłoszono wiele artykułów książek i referatów poświęconych kwestiom etycznym wywołanym nie tyle numerologicznym przełomemsciaga.pl/tekst/26425-27-etyka_i_etyka_zawodowa

Opieka Paliatywna w Perinatologii

Strona główna; Informacje ogólne; Program; Komitety; Rejestracja; Partnerzy konferencji; Kontakt Opiekunowie; Biuro organizacyjne; Szanowni Państwo,opiekapaliatywna.waw.pl/

Linia Etyki | Etyka w biznesie, etyka w sektorze publicznym

Linia Etyki dostarcza pierwszy na polskim rynku bezpieczny system sygnalizowania nieprawidłowości/ system zgłaszania nadużyć. O tym, co dzieje się w organizacji...www.liniaetyki.pl/

Etyka zawodu nauczyciela - Sciaga.pl

Wg Tadeusza Pilcha panuje dziś w Polsce przeświadczenie że zajmowanie się etyką zawodu nauczyciela to zajęcie które odwraca uwagę od ważniejszych problemówsciaga.pl/tekst/36447-37-etyka_zawodu_nauczyciela

Etyka niezależna Tadeusza Kotarbińskiego z …

Tadeusz Kotarbiński w dziedzinie etyki jest znany jako głosiciel koncepcji etyki niezależnej. Postulował on i uzasadniał niezależność etycznego dyskursu od...www.racjonalista.pl/kk.php/s,4680

Etyka w szkole - dział dla nauczycieli etyki - Etyka...

Etyka w szkole - dział dla nauczycieli i uczniów etyki: schematy lekcji etyki, prezentacje etyki, podręczniki do etyki w szkołachetykapraktyczna.pl/index.php?Itemid=532&option=com_content&view=article&id=11

Etyka resuscytacji oraz problemy ko ca ycia - prc.krakow.pl

281 www.erc.edu Wytyczne resuscytacji 2010 www.prc.krakow.pl Etyka resuscytacji oraz problemy końca życia 10 teresie pacjenta, po rozważeniu zarówno korzyści...www.prc.krakow.pl/2010/10.pdf

ETYKA I PATOLOGIE POLSKIEGO ŚRODOWISKA …

J. Górniak: odpowiedź na tezy „Apelu o zmiany w planie reformy nauki ministra Gowina” konstytucjadlanauki.gov.pl. 26 lutego ukazał się apel ok. 150 naukowców...https://nfaetyka.wordpress.com/

DEFINICJA ETYKI, JEJ ŹRÓDŁA I METODA, ETYKA A INNE …

DEFINICJA ETYKI. Chcąc uprawiać etykę normatywną należy najpierw odpowiedzieć na pytanie, co to jest etyka w najogólniejszym przynajmniej tego słowa znaczeniu.www.rectus.edu.pl/studium/Skrypt%20Etyka%20Zawodowa.doc