Masz pytanie?

Etyka - Medycyna Praktyczna

„Lekarz nie powinien wykraczać poza swoje umiejętności zawodowe przy wykonywaniu czynności diagnostycznych, zapobiegawczych, leczniczych i orzeczniczych.www.mp.pl/etyka/

Czy potrzebna jest etyka w szkole? Mam wątpliwości...

Choć zgadzam się z Pana diagnozą współczesnej młodzieży i naszej rzeczywistości, to skłania mnie ona do wniosku, iż etyka w polskich szkołach jest niezbędna.www.edziecko.pl/rodzice/1,79361,16208994,Czy_potrzebna_jest_etyka_w_szkole__Mam_watpliwosci.htm...

Sumienie - Etyka ogólna - Encyklopedia Etyki - Etyka...

Sumienie - Etyka ogólna - Encyklopedia Etyki Sumienie pojęcie z dziedziny etyki i teologii moralnej najczęściej używane na oznaczenie zdolności czy władzy...etykapraktyczna.pl/encyklopedia/etyka-ogolna/sumienie.html

CO TO SĄ PRAWA ŁOWIEKA? - Helsińska Fundacja Praw...

Marek Nowicki CO TO SĄ PRAWA CZŁOWIEKA? Wiedza o prawach człowieka jest dyscypliną lokującą się gdzieś pomiędzy filozofią, a zwłaszcza etyką, licznymi...www.hfhrpol.waw.pl/pliki/MNowicki_CoToSa.pdf

Etyka w zawodzie nauczyciela - "Ogólnopolski Katalog...

Etyka w zawodzie nauczyciela Etyka – system wartości i norm postępowania, obowiązujący w danej zbiorowości; w filozofii to nauka o moralności zajmująca się...www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU5987

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy - Medycyna Praktyczna

Grypa to poważna choroba zakaźna, niestety bardzo lekceważona przez Polaków. Ważną kwestią jest profilaktyka wśród służb mundurowych, które w momencie...www.mp.pl/opzg/

Ipsen Poland

Strona Ipsen Group.www.ipsen.pl/?section=obszary-terapeutyczne&page=dystonia

Etyka - WIEM, darmowa encyklopedia - Portal Wiedzy w Onet...

Etyka (z greckiego éthikós – zwyczajny; éthos – obyczaj, zwyczaj), 1. zespół norm i ocen moralnych charakterystycznych dla danej zbiorowości społ.portalwiedzy.onet.pl/21735,,,,etyka,haslo.html

ETYKA W ŚRODKACH SPOŁECZNEGO PRZEKAZU - :: Portal …

Co takiego stało się z ludźmi, że Kościół na zachodzie dostaje "tęgie lanie", że nie jest w stanie przekazać wiary kolejnemu pokoleniu?www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/rady_pontyfikalne/r_komunik_spol/etyka_srsp_04062000.html

Eksport&Import

Miesięcznik polskich eksporterów i importerów, poświęcony tematyce handlu zagranicznego, wydawany pod patronatem Polskiej Izby Eksporterów.eksportimport.eu/