Masz pytanie?

Części mowy - Sciaga.pl

Części mowy Części odmienne Części nieodmienne rzeczownik przysłówek przymiotnik zaimek przysłowny czasownik przyimek liczebnik spójnik zaimeksciaga.pl/tekst/31094-32-czesci_mowy

Sprawdzian gramatyczny z części mowy, kl.4

Edux.pl: Sprawdzian gramatyczny z części mowy, kl.4www.edukacja.edux.pl/p-16570-sprawdzian-gramatyczny-z-czesci-mowy.php

Imię, nazwisko: Sprawdzian wiadomości z zakresu części...

Imię, nazwisko: Sprawdzian wiadomości z zakresu części mowy - klasa I gimnazjum 1. W podanych zdaniach określ części mowy. Wpisz je w odpowiednie miejsce. /12p.www.zpopodobin.niedzwiedz.pl/upload/File/Ma%C5%82gorzata%20%C5%82abuz/Przyk%C5%82adowy%20sprawd...

Nieodmienne części mowy - sprawdzian dla klasy I (wersja A...

Nieodmienne części mowy - sprawdzian Klasa I-wersja A. 1. W podanym zdaniu podkreśl nieodmienne części mowy: (3 pkt) - Ojej! Krzyknęła Agata na widok jeża...www.profesor.pl/publikacja,16121,Sprawdziany-i-testy,Nieodmienne-czesci-mowy-sprawdzian-dla-kla...

Części mowy - Sciaga.pl

1 Rzeczowniki imiona istot zjawisk stanów i pojęć Rzeczownik odpowiada na pytanie kto co Rzeczowniki dzielimy na różne kategorie znaczeniowesciaga.pl/tekst/65766-66-czesci_mowy

sprawdzian z j.polskiego w kl.6 - części mowy, Język...

1. Określ osobę, liczbę, czas, rodzaj, tryb i stronę czasowników. wygraliśmywww.profesor.pl/publikacja,25892,Sprawdziany-i-testy,sprawdzian-z-jpolskiego-w-kl6-czesci-mowy

Sprawdzian kl. 5 - Związki wyrazowe, części zdania

SPRAWDZIAN KL.5 – ZWIĄZKI WYRAZOWE, CZĘŚCI ZDANIA Imię i nazwisko:..... 1. W podanych zdaniach podkreśl podmiot i orzeczenie.www.edukacja.edux.pl/p-13348-sprawdzian-kl-zwiazki-wyrazowe-czesci.php

Scholaris - Nieodmienne części mowy

Uczeń świadomie posługuje się różnymi formami językowymi oraz (w wypowiedzi ustnej) mimiką, gestykulacją, postawą ciaławww.scholaris.pl/zasob/56849

Scholaris - Części mowy – karty pracy ucznia

Uczeń rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik, zaimek, przyimek, spójnik) i wskazuje...www.scholaris.pl/zasob/53694

KWESTIONARIUSZ DIAGNOSTYCZNY zaburzeń mowy ze …

KWESTIONARIUSZ DIAGNOSTYCZNY zaburzeń mowy ze szczególnym uwzględnieniem afazji i dysartrii dla młodzieży i dorosłych (Materiały do badania + …www.eduksiegarnia.pl/kwestionariusz-diagnostyczny-zaburzen-mowy-szczegolnym-uwzglednieniem-afaz...