Masz pytanie?

nie - pisownia z różnymi częściami mowy - WIEM, darmowa...

Części mowy: Przykłady: Wyjątki: czasowniki – formy osobowe, bezokoliczniki, czasowniki niewłaściwe, imiesłowy przysłówkowe, formy na -no i -toportalwiedzy.onet.pl/140860,,,,nie_pisownia_z_roznymi_czesciami_mowy,haslo.html

Test - uszczelnienia, hydraulika siłowa : strona główna

Prawo własności TEST Systemy Uszczelniające, ul. Legionów 90/100, 42-200 Częstochowa, e-mail: info@uszczelnienia.nettest.pl/

Rozpoznawanie mowy - przegląd programów i aplikacji

Rozpoznawanie mowy to młody i wciąż eksplorowany temat. Nie ma obecnie na rynku doskonałego rozwiązania, które byłoby wzorem dla konkurencji.www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/2015/02/programy-do-rozpoznawania-mowy.aspx

Pokaż mi mój mały świat - Historyjki obrazkowe dla dzieci...

Pokaż mi mój mały świat... to publikacja przeznaczona dla dzieci z autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy i niedosłuchem. Składa się z kart pracy i dowww.eduksiegarnia.pl/pokaz-maly-swiat-historyjki-obrazkowe-dzieci-autyzmem-opoznionym-rozwojem-...

Odpowiedzi - test wyboru - Angielski na 6-tke - uczymy online

Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w...angielski.na6.pl/odpowiedzi_test_wyboru_czasy

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

Katalog Anna Chadam Język polski, Sprawdziany i testy Części mowy - sprawdzian dla klasy III gimnazjumwww.profesor.pl/publikacja,5073,Sprawdziany-i-testy,Czesci-mowy-sprawdzian-dla-klasy-III-gimnaz...

Przedimek nieokreślony a/an w języku angielskim

Dwa pierwsze - a, an - to przedimki nieokreślone, the to przedimek określony. Teraz najgorsza część - lista zasad gdzie i jak wstawiać odpowiedni przedimek.www.ang.pl/gramatyka/przedimki-articles/nieokreslony-a-an

Test sprawdzający umiejętności uczniów po klasie III

Test sprawdzający umiejętności uczniów po klasie... 4p. Za poprawne dokończenie każdego zdania 1p. 2. 9p. Za każde 5 wpisanych poprawnie części mowy 3p. 3.www.sszpitalne.edu.pl/pdf/test3.doc

Wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0)

Streszczenie „Wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0)” to szeroki wachlarz rekomendacji dotyczących tworzenia treści internetowych...fdc.org.pl/wcag2/

TestWiedzy.pl - Przetestuj swoją wiedzę - Testy Online, Quizy

TestWiedzy.pl - Ogromna ilość testów na czas ze wszystkich możliwych kategorii. Przetestuj swoją wiedzę.testwiedzy.pl/register.html