Masz pytanie?

TEST GOTOWOŚCI DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE

WSTĘP Gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole przyjęto nazywać dojrzałością szkolną. Według Wincentego Okonia dojrzałość szkolna to:www.profesor.pl/mat/pd4/pd4_b_toczek_040520.pdf

Co powinien umieć 4-5-latek - test - Baby online

Rozwój czterolatka i pięciolatka niełatwo jednoznacznie określić. Pomoże Ci w tym nasza lista pytań. Sprawdź, czy twój czterolatek i pięciolatek rozwija się...babyonline.pl/rozwj-czterolatka-i-piciolatka-co-powininien-umie-4-5-latek-test,czterolatek-psyc...