Masz pytanie?

Na podstawie fragmentu "Proszę państwa do gazu T...

W opowiadaniu Tadeusza Borowskiego Proszę państwa do gazu mamy do czynienia ze spotkaniem zwykłej codzienności z czymś okrutnym trudnym do opisaniasciaga.pl/tekst/57441-58-na_podstawie_fragmentu_prosze_panstwa_do_gazu_t_borowskiego_przedstaw_...

Człowiek w państwie totalitarnym. Rozwiń temat, …

Na początku warto zastanowić się oznacza pojęcie totalitaryzmu Jest to taki system władzy który prowadzi do całkowitego podporządkowania społeczeństwa grupiesciaga.pl/tekst/33349-34-czlowiek_w_panstwie_totalitarnym_rozwin_temat_analizujac_wybrane_przyk...