Masz pytanie?

Formy osobowe czasownika - Czasownik - Gramatyka polska...

Wróćmy do form osobowych czasownika. Aby je określić, bierzemy pod uwagę, kto jest sprawcą czynności, kiedy miała ona miejsce itd. O tym wszystkim informuje...sciaga.pl/slowniki-tematyczne/3349/formy-osobowe-czasownika/

Bezokolicznik i formy osobowe - Angielski na 6-tke

Czasownika używamy mówiąc o wykonywanych czynnościach odpowiada na pytanie co robi co robią bezokolicznik i formy osobowe czasownikiangielski.na6.pl/bezokolicznik_i_formy_osobowe

Odmiana czasownika w czasie teraźniejszym i przeszłym...

Język niemiecki - podstawowe informacje o czasowniku, odmiana czasownika w języku niemiecki, czasownik w czasie teraźniejszym Präsens, czasownik w czasie...www.niemiecki.slowka.pl/gramatyka,odmiana-czasownika-w-czasie-terazniejszym-i-przeszlym-prostym...

Język rosyjski - Czasowniki I koniugacji w języku...

Czasowniki I koniugacji w języku rosyjskim. Przykłady odmiany czasowników rosyjskich oraz komentarze w języku polskim.rosyjski.pro/gramatyka/czasowniki-rosyjskie/odmiana-czasownikow-rosyjskich/i-koniugacja-czasown...

Sprawdzian wiadomości o czasowniku w klasie VI

Zadania z testu sprawdzają wiadomości uczniów klasy szóstej o czasowniku (forma osobowa czasownika a bezokolicznik, odmiana czasownika, a w szczególności...szkolnictwo.pl/index.php?id=PU9708

Czasownik (funkcja w zdaniu, pisownia z cz. bym, byś, by...

FUNKCJA CZASOWNIKA W ZDANIU Czasownik w formie osobowej pełni w zdaniu funkcję orzeczenia, czyli informuje, co dzieje się z podmiotem. Forma orzeczenia …sciaga.pl/tekst/27789-28-czasownik_funkcja_w_zdaniu_pisownia_z_cz_bym_bys_by_akcent

Czasownik BYĆ w języku hiszpańskim | Hiszpański

CZASOWNIK BYĆ - HABER . Oznacza on Być, Istnieć, Znajdować się w każdej osobie w czasie teraźniejszym występuje w postaci Hay i nie zmienia swojej formy.hiszpanski.crib.pl/czasownik-byc-w-jezyku-hiszpanskim.html

Czasowniki w języku hiszpańskim | Hiszpański

W przypadku odmiany czasowników częściowo nieregularnych (tzn. takich w których występują oboczności) dobrze jest rozpisać czasownik w formie dwóch kolumn i...hiszpanski.crib.pl/czasowniki-w-jezyku-hiszpanskim.html

Czasowniki modalne w języku niemieckim - odmiana i...

Co to są czasowniki modalne? Czasowniki modalne (łac. modus – sposób) określają stosunek osoby mówiącej do treści jej wypowiedzi. Czasownik modalny w formie...blog.tyczkowski.com/2010/07/czasowniki-modalne-w-jezyku-niemieckim-odmiana-i-cwiczenia/

Czasowniki modalne w języku norweskim | Nocna Sowa

Jak i kiedy używać czasowników modalnych vil, kan, må, bør w języku norweskimnocnasowa.pl/czasowniki-modalne-w-jezyku-norweskim/