Masz pytanie?

Exporter.pl - Eksport, preocedury eksportowe.

Fazy transakcji eksportowej: Rodzaj procedur do stosowania: Działania marketingowe, zwłaszcza promocyjne związane z rozpoznaniem rynku Procedura badania rynku...exporter.pl/zarzadzanie/11procedury.html

Cele i przesłanki polityki gospodarczej - kozminski.edu.pl

Czynniki te charakteryzuje liczba i... W sektorze prywatnym alokacja jest realizowana pośrednio przez działania wpływające na... (podaż, popyt),www.kozminski.edu.pl/uploads/import/kozminski/pl/default_opisy/300/2/1/polityka-gospodarcza-01-...

www.bazatematow.pl

... podaż, popyt,... to czynniki bezpośrednio wpływające na wydajność dystrybucji np. niezawodność... Czynniki determinujące działalność...www.bazatematow.pl/baza/prace-6/praca%20magisterska%20-%20procesy%20logistyczne.doc

Szkoła ponadgimnazjalna - Publikacje nauczycieli

Publikacje nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych... Program "Siatka" przedstawiający w ujęciu jakościowym działanie siatki dyfrakcyjnej.www.edukacja.edux.pl/ponadgimnazjalna.php