Masz pytanie?

Historia tych terenów - STG

DZIEJE OSADNICTWA SUWALSZCZYZNY . Pierwszymi mieszkańcami ziemi obecnie zwanej Suwalszczyzną, byli Jaćwięgowie. To lud zachodniobałtyjski, o którym …www.mem.net.pl/stg/opisy/suwalki-pol.htm