Masz pytanie?

Ogłoszenia i przetargi - Polski Holding Nieruchomości S.A...

Ogłoszenia i przetargi. 1) Sprzedaż nieruchomości. 2) Poszukiwani dostawcy/wykonawcy... Grupa PHNwww.phnsa.pl/bip/ogloszenia-i-przetargi/

Poszukiwani wykonawcy - Polski Holding Nieruchomości S.A...

07.03.2016 / konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespoŁu obiektÓw biurowych oraz koncepcji terenu zieleni miejskiej...www.phnsa.pl/bip/ogloszenia-i-przetargi/poszukiwani-wykonawcy/