Masz pytanie?

Rada Pracowników – Portal dla organizacji pracowniczych

Przy pomocy wzoru pozwu możliwe jest wystąpienie do Sądu przez Pracownika z żądaniem usunięcia informacji o każe porządkowej z akt osobowych Pracownika.www.radapracownikow.pl/13,baza-pism.html

Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych. Wydanie 7...

Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych to cenne źródło wiedzy z zakresu postępowania cywilnego. Instytucje prawa postępowania cywilnego – poza...cyfroteka.pl/ebooki/Metodyka_pracy_sedziego_w_sprawach_cywilnych__Wydanie_7-ebook/p020854i020

WNIOSEK DO SĄDU O WYRAŻENIE ZGODY NA WYJAZD …

Zobacz wzór wniosku do sądu o wyrażenie zgody na wyjazd dziecka za granicę na wakacjewww.prawnik-online.eu/wniosek-do-sadu-o-wyrazenie-zgody-na-wyjazd-dziecka-za-granice-na-wakacje...

ZGODA NA WYJAZD NIEPEŁNOLETNIEGO DZIECKA ZA …

Posiadanie przez dziecko paszportu nie jest tożsame ze zgodą na wyjazd. O istotnych sprawach dziecka jego rodzice zawsze decydują wspólnie.www.prawnik-online.eu/zgoda-na-wyjazd-niepelnoletniego-dziecka-za-granice---czy-jest-potrzebna-...

Pozew przeciwko członkowi zarządu spółki - wzór

adwokat, właściciel kancelarii adwokackiej we Wrocławiu, specjalista z zakresu prawa gospodarczego i prawa spółek handlowych, doświadczenie w tym zakresie...www.spolka-w-organizacji.pl/pozew-przeciwko-czlonkowi-zarzadu-spolki-wzor/

Darmowa infolinia prawna - Praca i finanse - Pieniądze...

Ze swoimi problemami możesz się zgłosić także do powiatowego centrum pomocy rodzinie (jego adres i numer telefonu uzyskasz w starostwie powiatowym lub …polki.pl/praca-i-finanse/pieniadze,darmowa-infolinia-prawna,10000445,artykul.html

Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną (zarządca z...

UMOWA O ZARZĄDZANIE (ADMINISTROWANIE) NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ zawarta w dniu..... roku w.....,...www.zarzadca.pl/wzory-uchwal-i-umow/umowy/630-umowa-o-zarzadzanie-administrowanie-nieruchomosci...

Pisma urzędowe, czyli gdy adresatem jest tępak i idiota...

Pewien człowiek w piśmie procesowym kwestionując zapadłe orzeczenie wojewódzkiego sądu administracyjnego, stwierdził, iż: „zarzucam tej prucy żydowskiej aj...prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/936912,pisma-urzedowe-czyli-gdy-adresatem-jest-tepak-i-idiota.ht...

Rada Pracowników – Portal dla organizacji pracowniczych

Portal stworzony z myślą o przedstawicielach rad pracowników i związków zawodowych, jako pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów z zakresu prawa pracy.www.radapracownikow.pl/baza-wiedzy.html