Masz pytanie?

ZPS w Gąsawie

Uczniów klasy VII w roku szkolnym 2017/2018 Szkoły Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie prosimy o dostarczenie do sekretariatu do 18 sierpnia 2017 r...www.zpsgasawa.org/