Masz pytanie?

Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...

Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa decyzja administracyjna wydana przez organ administracyjny nie...www.przewodnikprawny.pl/nadanie-decyzji-rygoru-natychmiastowej-wykonalno-ci/

e-Inspektorat ZUS - Profil płatnik składek

Na czym polega umorzenie należności z tytułu składek? Umorzenie jest wyrazem definitywnej rezygnacji z możliwości wyegzekwowania należności z tytułu...www.e-inspektorat.zus.pl/sprawy.asp?id_profilu=1&menu=3&id_sprawy=212&pomoc=3

Rozgraniczenie nieruchomości | Warszawa - oficjalny …

Numer karty: BG-04-01. Krok po kroku: 1.Pobierz i wydrukuj wniosek. 2.Wypełniając wniosek wskaż precyzyjnie ( numer działki ewidencyjnej, numer księgi wieczystej...www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawa-w-urzedzie/rozgraniczenie-nieruchomosci

Prawidłowe ustanowienie trwałego zarządu …

{paid} Tak. Z uwagi na to, że zespół placówek oświatowych był w posiadaniu nieruchomości w momencie ustanawiania trwałego zarządu, nie jest potrzebne...www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/prawidlowe-ustanowienie-trwalego-zarzadu-nieruchomo...

Dokumentacja konkursowa - Lubuskie Inicjatywy …

KOMUNIKAT Szanowni Państwo, Informujemy iż zgodnie z pkt. IX.2 Regulaminu wnioski na mikrodotacje należy złożyć w formie elektronicznej na adres: lim...lim.zgora.pl/regulamin/

Akt - www.lex.pl

Podział nieruchomości - uwagi do nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami.www.lex.pl/akt/-/akt/podzial-nieruchomosci---uwagi-do-nowelizacji-ustawy-o-gospodarce-nieruchom...

Hipoteka przymusowa na nieruchomości nałożona przez …

W przypadku powstania zaległości składkowych ZUS – jako organ administracji publicznej – wydaje decyzję administracyjną, która w sposób szczegółowy...www.eporady24.pl/hipoteka_przymusowa_na_nieruchomosci_nalozona_przez_zus,pytania,4,83,2531.html

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - …

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2017.007.0000059,ustawa-prawo-oswiatowe.html

Czym jest służebność gruntowa i po co się ją ustanawia

Co to jest służebność gruntowa i jak się ją ustanawia? Co to jest służebność drogi koniecznej? Jakie są rodzaje służebności gruntowej?www.budujemydom.pl/poradnik-prawny/10022-czym-jest-sluzebnosc-gruntowa-i-po-co-sie-ja-ustanawia

Dodatki Mieszkaniowe - Szczecińskie Centrum Świadczeń

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka...swiadczenia.szczecin.pl/index.php?r=dodatki_mieszkaniowe