Masz pytanie?

Dz.U.2013.267 - Akt prawny - www.lex.pl

1) przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych;www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2013-267

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. …

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Komentarz do zmian z 2015 - fachowa literatura z zakresu prawa, podatków i ekonomii.Zamów! Darmowy transport …www.ksiegarnia.beck.pl/beck-info-biznes-sektor-publiczny/id12612,Oplata-za-gospodarowanie-odpad...

Decyzja w postępowaniu podatkowym - e-PODATNIK

Decyzja administracyjna, w tym podatkowa, jest podstawową formą rozstrzygnięć organów administracji publicznej. W przypadku gdy nie będzie ona zawierała...www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/9248/Decyzja_w_postepowaniu_podatkowym.html

Odwołanie od decyzji administracyjnej - Sciaga.pl

ODWOŁANIE OD DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ 1 Pojecie i istota decyzji Decyzja administracyjna jest typowym przykładem aktu administracyjnego zewnętrznego I jakosciaga.pl/tekst/68293-69-odwolanie_od_decyzji_administracyjnej

Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy - Kiedy organ może...

Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy - Kiedy organ może uchylić lub zmienić decyzję administracyjnąwww.chwp.pl/publikacje/nasze-publikacje/kiedy-organ-moze-uchylic-lub-zmienic-decyzje-administra...

Decyzja o uchyleniu decyzji ostatecznej (art. 106 ust. 5u...

Decyzja o uchyleniu decyzji ostatecznej (art. 106 ust. 5u.p.s.) - wzór (.pdf) Komentarz. Jedną z reguł postępowania administracyjnego jest zasada trwałości...www.prawosocjalne.pl/print/articles/article/a,2059/decyzja-o-uchyleniu-decyzji-ostatecznej-art-...

Rozkaz personalny w Policji - policjantka.info

Podstawową formą działania administracji, której Policja jest elementem składowym jest akt administracyjny. Sam termin akt administracyjny nie jest powszechnie...policjantka.info/index.php/sluzba/pragmatyka-sluzbowa/139-rozkaz-personalny-jako-podstawowa-for...

Benc.pl - Tylko dla fajnych rodziców

Serwis społecznościowy dla rodziców i ich dzieci. Użytkownicy mogą tu dzielić przyjemne z pożytecznym - tworzyć niepowtarzalny profil swojego dziecka...www.benc.pl/

Administracja - PraceDyplomowe.edu.pl™ - gotowe wzory i...

Zobacz Prace z administracji. Na stronie tematy, spisy treści, plany prac. Oferujemy prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe i inżynierskie jako...www.pracedyplomowe.edu.pl/01-administracja.html

Ministerstwo Finansów - {TITLE}

Można wybrać (wskazać) kilka pozycji klikając na każdej z nich. Wyjście poprzez zamknięcie okna.sip.mf.gov.pl/prg/smpp/p_smpp_slownik.php?i_smpp_s_rodzaj=&i_smpp_s_wskaznik=0&i_smpp_s...