Masz pytanie?

My już wiemy jak prowadzić jawny rejestr zbiorów …

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Lex Artist Przemysław Zegarek, ul. Szańcowa 74/1, 01-458 Warszawa. Dane osobowe zostały przekazane...https://blog-daneosobowe.pl/my-juz-wiemy-jak-prowadzic-jawny-rejestr-zbiorow-danych-osobowych/

Jak bronić się przed egzekucją ze strony Urzędu …

Pojęcie i cel postępowania egzekucyjnego w administracji Zasady przeprowadzania egzekucji regulują przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępo...https://mikroporady.pl/ksiegowosc/item/1317-jak-bronic-sie-przed-egzekucja-ze-strony-urzedu-ska...

Ustawa o gospodarce nieruchomościami [gosp. nier.]

Dz.U.2018.0.121 t.j. Ustawa o gospodarce nieruchomościami, codziennie aktualizowany stan prawny.https://www.arslege.pl/ustawa-o-gospodarce-nieruchomosciami/k46/

Portal Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

Portale Orzeczeń realizują postulat udostępniania aktualnego orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie. Publikowane są orzeczenia z uzasadnieniami wydane przez...orzeczenia.rzeszow.sa.gov.pl/

Podmioty prywatne i osoby fizyczne | Centrum...

Udostępnianie danych z rejestru PESEL. Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, działając w imieniu Ministra SWiA, zgodnie z zapisami art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy...www.cpd.mswia.gov.pl/udostepnianie_danych/podmioty_prywatne%20_i_osoby_fizyczne

Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS | …

Tym razem wyjaśnię Ci jaka jest procedura odwoławcza od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS w przedmiocie niezdolności do pracy. Co prawda wiąże się to zodwolanieoddecyzjizus.pl/2014/02/08/sprzeciw-od-orzeczenia-lekarza-orzecznika-zus/

Instrukcja Techniczna O-3/O-4

wykaz okreŚleŃ, oznaczeŃ i skrÓtÓw ogÓlnie przyjĘtych lub zdefiniowanych w przepisach prawa, uŻytych w instrukcji. lista pojęć podstawowychwww.geobid.katowice.pl/instrukcje/o3-o4/o3-o4.htm

Procedura dotycząca postępowania administracyjnego w...

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Łodziwww.lwif.pl/procedura-dotyczaca-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-wydania-zezwolenia-na-...

Ogólna charakterystyka ordynacji podatkowej - Sciaga.pl

Ordynacja podatkowa Zagadnienia ogólnego prawa podatkowego zostały unormowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa Dz U z 2005 r Nr 8sciaga.pl/tekst/36130-37-ogolna_charakterystyka_ordynacji_podatkowej

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej …

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,świadcz. opieki zdr,Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. …https://www.lexlege.pl/ustawa-o-swiadczeniach-opieki-zdrowotnej-finansowanych-ze-srodkow-public...