Masz pytanie?

Benc.pl - Tylko dla fajnych rodziców

Serwis społecznościowy dla rodziców i ich dzieci. Użytkownicy mogą tu dzielić przyjemne z pożytecznym - tworzyć niepowtarzalny profil swojego dziecka...www.benc.pl/

LAS BIELAńSKI: Wniosek o stwierdzenie nieważności i...

Do: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Pan Michał Kiełsznia WNIOSEK. o stwierdzenie nieważności decyzji i jej uchylenie . Na podstawie art. 156. § 1., art...www.zm.org.pl/?a=dewajtis_chodnik_gdos-13a

Kodeks postępowania administracyjnego - KPA

Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: 1) przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach...www.lexlege.pl/kodeks-postepowania-administracyjnego/

Nadanie numeru PESEL - Sprawy do załatwienia - Biuletyn...

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy: ul. G. Zapolskiej 4 II piętro, pok. 228 i 231 tel....bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/17181/nadanie-numeru-pesel

Ustanowienie drogi koniecznej > Prawo cywilne - Polki.pl

Sprzedaż Bezpośrednia -... Ostateczna decyzja o zakupie danego produktu od przedstawiciela handlowego należy tylko i wyłącznie do nas...polki.pl/ustanowienie-drogi-koniecznej,we-dwoje-prawo-i-finanse-prawo-cywilne-artykul,10053544....

Administracja - PraceDyplomowe.edu.pl™ - gotowe wzory i...

Administracja. W prezentowanym dziale znajdują się prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe, podyplomowe, semestralne i zaliczeniowe z administracji.www.pracedyplomowe.edu.pl/01-administracja.html

Odwołania, skargi, petycje - Temat dnia - Infor.pl

Organ odwoławczy nigdy nie działa samoczynnie, ale dopiero na podstawie skierowanego do niego odwołania. Prawo jego wniesienia ma strona, a więc każdy, czyjego...samorzad.infor.pl/temat_dnia/387149,Odwolania-skargi-petycje.html

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego...

W przypadku, gdy decyzja nie jest zadowalająca dla strony istnieje możliwość odwołania się od niej do wyższej instancji. W przypadku urzędu gminy lub miasta...www.infor.pl/prawo/gmina/postepowanie-administracyjne/304827,Odwolanie-do-Samorzadowego-Kolegiu...

prawaczlowieka.edu.pl

Celem wprowadzenia ustawy prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi była realizacja podstawowej zasady...www.prawaczlowieka.edu.pl/index.php?dok=4c15dc21c91634c1b301de6236eb08ead86be4ae-d3

Instrukcja kancelaryjna - BIP - Samorządowe Kolegium...

1) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie jest organem administracji publicznej, działającym na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 października...www.bip.warszawa.sko.gov.pl/?cid=251